Pod koniec czerwca br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało nowy Harmonogram naborów  w ramach PO  Inteligentny Rozwój. Zmiany obejmują przede wszystkim dodanie nowego konkursu w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” ale również:

  • przesunięcie na IV kwartał br. konkursu w ramach programu sektorowego „Innowacyjny Recycling” (Działanie 1.2), czy też;
  • określenie alokacji przeznaczonej na konkurs ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, dotyczący wspólnego przedsięwzięcia NCBR z województwem śląskim.

Najciekawszą zmianą jest właśnie, nowy, piąty już konkurs dla Kredytu na innowacje technologiczne. Stanowi to pozytywne zaskoczenie, gdyż dotychczas panowało przeświadczenie, iż nabór zakończony w maju br. był ostatnią szansą dla przedsiębiorców z sektora MŚP na wsparcie realizacji inwestycji technologicznych.  Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na 3 września br. a sam nabór podzielony został na rundy i będzie zaskakująco długi – od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Sytuację tą można porównać do ubiegłorocznego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, kiedy PARP zdecydował się na zorganizowanie półrocznego naboru, jednak podzielonego na rundy. W tym roku Badania na rynek to proces prawie całoroczny. Takie podejście stanowi ogromną korzyść dla wnioskodawców, którzy mogą dokładnie zrealizować wszystkie działania przygotowawcze, pozyskać niezbędne dokumenty, a jednocześnie kontrolować poziom zainteresowania konkursem i podjąć decyzję o optymalnym terminie złożenia aplikacji.

Ile i na co?

W ramach Poddziałania 3.2.2 przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej, nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wysokość wsparcia, przyjmującego formę premii technologicznej, może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości firmy i lokalizacji przedsięwzięcia) i jednocześnie nie więcej niż 6 mln PLN. Alokacja na konkurs wynosi 350 mln PLN. Szczegółowe warunki finansowania będą znane po ogłoszeniu naboru wniosków, jednak warto podkreślić, że popularność Kredytu na innowacje technologiczne opiera się właśnie na tym, że zmian w zasadach konkursu raczej nie ma tak jak to ma miejsce w innych programach.

Maksymalna wysokość wsparcia

Kredyt na innowacje technologiczne

Na co zwrócić uwagę?

Przygotowując aplikację, szczególną uwagę należy zwrócić na innowacyjność technologii z punktu widzenia danej branży oraz nowość i potencjał rynkowy wyniku projektu. Z formalnego punktu widzenia wnioskodawcy muszą natomiast pamiętać o obowiązku przedstawienia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego, wydanych najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w wyniku pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Warunek formalny

Statystki o poprzednich konkursach

Działanie 3.2.2 POIR to jeden z najbardziej popularnych programów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przeznaczony na wsparcie projektów inwestycyjnych.

W samym tylko IV naborze wniosków (zakończonym w maju br.) złożono w sumie aż 257 wniosków o dofinansowanie. Wyraźnie widoczny jest tzw. „efekt ostatniej rundy”, kiedy zbliżający się termin zakończenia naboru motywuje największą liczbę wnioskodawców do złożenia aplikacji. Miejmy nadzieję, że w przypadku najbliższego konkursu zaplanowanego na 6 miesięcy poniża tendencja lepiej rozłoży się w czasie. Złożenie tak dużej liczby wniosków w ostatniej rundzie niekorzystnie wpływa na proces oceny wniosków, znacznie go wydłużając.

Nr rundy Liczba złożonych wniosków Całkowite koszty złożonych wniosków
Runda I 8 65 mln zł
Runda II 35 200 mln zł
Runda III 214 1,25 mld zł
Łącznie nabór IV 257 1,515 mld zł

Na razie w wyniku dwóch pierwszych rund na 43 złożone wnioski, dotacje otrzymało 30 projektów. W procesie oceny jest zatem ponad 200 wniosków.

Dla porównania, w konkursie z 2016 r., złożono rekordową liczbę 494 wniosków o łącznej wartości 3 748 649 052 zł. Do dofinansowania rekomendowano ostatecznie 183 projekty, a przyznana kwota dofinansowania wyniosła 752 659 318,66 zł.