Mapa pomocy regionalnej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku będzie podstawą do określania maksymalnego poziomu pomocy publicznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podstawowe założenia mapy tj. wartości maksymalnej intensywności pomocy dla poszczególnych województw i regionów poznaliśmy już w kwietniu br., kiedy Komisja Europejska przyjęła nowe „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” na lata 2022-2027.  Dokument ten określa intensywność pomocy dla różnych typów obszarów, definiowanych na podstawie relacji produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca do wartości średniej dla UE-27.

Zwiększenie intensywności wsparcia

Nowe regulacje dla 8 polskich województw przełożą się na zwiększenie intensywności wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: dla woj. małopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego o +5 p.p., dla świętokrzyskiego o +15 p.p. W 4 regionach Polski Wschodniej sytuacja nie ulegnie zmianie, natomiast dla województw pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego nowa mapa będzie się wiązać z obniżeniem intensywności pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w artykule Łukasza Kościjańczuka.

Co z województwem mazowieckim?

Kwestią, która do niedawna pozostawała wciąż niedoprecyzowana, był poziom intensywności pomocy dla województwa mazowieckiego. W ostatnich dniach projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 w wyniku prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu został doprecyzowany w tym zakresie. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami m.st. Warszawa oraz bardzo duży obszar regionu warszawskiego stołecznego zostanie całkowicie wyłączony ze schematu regionalnej pomocy inwestycyjnej po 1 stycznia 2022 r. Do obszarów w ramach regionu warszawskiego stołecznego, na których regionalna pomoc inwestycyjna będzie wciąż dostępna, należeć będą gminy:

  1. Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola – intensywność pomocy regionalnej 25%;
  2. Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz  – intensywność pomocy regionalnej 35%.

W przypadku regionu mazowieckiego regionalnego intensywność pomocy wynosić będzie 40%, za wyjątkiem podregionu siedleckiego – tu możliwe będzie uzyskanie wsparcia na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie określone poprzez mapę pomocy regionalnej intensywności pomocy obowiązują dla dużych przedsiębiorstw. Podmioty średnie i małe podobnie, jak w poprzedniej perspektywie finansowej UE, będą mogły liczyć na dodatkowe odpowiednio 10 i 20 punktów procentowych.

Ostatni dzwonek dla niektórych obszarów Mazowsza

Jak łatwo zauważyć, ujęte w projekcie rozporządzenia warunki wsparcia dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Mazowsza, będą korzystniejsze niż można było zakładać jeszcze wiosną tego roku. Wciąż jednak dla wielu obszarów tego województwa rok 2021 jest najprawdopodobniej ostatnią szansą na uzyskanie pomocy regionalnej. Możliwość ta zniknie wraz w wejściem w życie nowej mapy.

Dla ścisłości należy podkreślić, że ostateczny kształt mapy pomocy regionalnej dla Polski będzie jeszcze musiał zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jednak najprawdopodobniej procedura ta nie pociągnie za sobą rewolucyjnych zmian w kwestii wskazanych wyżej intensywności pomocy.

Czytaj więcej: