Działanie 3.2.2 POIR to jeden z najbardziej popularnych programów dla firm z sektora małych i średnich przeznaczony na wsparcie projektów inwestycyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 20 lutego i zakończy 6 kwietnia z budżetem w wysokości 400 mln PLN. O wsparcie mogą walczyć przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wysokość wsparcia (w formie premii technologicznej przeznaczonej na częściową spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego przez bank komercyjny) w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż 6 mln PLN.

To na co należy zwrócić szczególną uwagę to innowacyjność technologii oraz nowość i potencjał rynkowy wyniku projektu, przygotowanie projektu pod katem formalno-prawnym, czy też dołączona do wniosku promesa kredytu technologicznego lub warunkowa umowa kredytu technologicznego, która została wydana w wyniku pozytywnej oceny zdolności kredytowej.