Komponent E Krajowego Planu Odbudowy skupia się na wyzwaniach stojących przed polskim sektorem transportowym, w szczególności w zakresie dekarbonizacji i zanieczyszczenia powietrza. Co oczywiste, w zakresie tego komponentu planowane jest wprowadzenie szeregu zmian prawnych, które dotkną nas wszystkich, w tym m.in. zaproponowano wdrożenie od czerwca 2026 r. opłaty rejestracyjnej i podatku od posiadania pojazdów emitujących zanieczyszczenia, rozszerzenie systemu opłat drogowych o dodatkowe 1400 km autostrad i dróg ekspresowych, czy konieczność ustanowienia stref transportu niskoemisyjnego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w których występuje przekroczenie substancji szkodliwych w stosunku do progów UE zanieczyszczenia powietrza.

Proponowane zmiany mają doprowadzić do upowszechnienia stosowania aut elektrycznych w Polsce, ale także zwiększenie atrakcyjności i efektywności kolei i transportu publicznego.

Budżet Komponentu E – Zielona, inteligentna mobilność w części dotacyjnej wyniesie 30,6 mld EUR, zaś w części pożyczkowej 3,1 mld EUR.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Jednym z ciekawszych obszarów z perspektywy przedsiębiorców będzie cel E.1.1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest utworzenie specjalnego funduszu, który ma wspierać MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji kapitałowo lub dłużnie w zakresie w zakresie opracowywania zero- i niskoemisyjnych produktów. Finansowane produkty i technologie będą obejmować w szczególności procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpracę między przedsiębiorstwami koncentrującymi się na gospodarce niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w dziedzinie zrównoważonej mobilności oraz zeroemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Fundusz powinien zostać ustanowiony do 30 czerwca 2022 r. a w III kwartale 2022 r. wybrani zostaną pośrednicy finansowi rozdysponowujący środki w ramach funduszu.

Beneficjentami środków z KPO będą również podmioty gospodarcze realizujące działalność w obszarze transportu intermodalnego. Założono, że do końca 2023 r. dotacje przeznaczone zostaną na modernizację 10 centrów przeładunkowych i dostawę 250 jednostek taboru do realizacji przewozów intermodalnych.

W zakresie pozostałych obszarów Komponentu E przedsiębiorcy będą zwykle beneficjentami pośrednimi w związku z tym, że znaczna część środków przeznaczona zostanie na dostarczenie dla samorządów lub operatorów świadczących usługi publiczne zeroemisyjnego/ niskoemisyjnego taboru kolejowego, tramwajów czy autobusów.

Czytaj więcej: