Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” ma wspierać transformację środowiskową i energetyczną krajowej gospodarki. Na ten cel zostanie przeznaczonych blisko 25% środków z części grantowej KPO (25,5 mld PLN na komponent „B” z łącznej puli 106,9 mld PLN) oraz zdecydowanie największa kwota z części pożyczkowej KPO – 36,7 mld PLN z puli 51,6 mld PLN. W porównaniu do założeń KPO z kwietnia 2021 r., gdy na część grantową założono 5,696 mld EUR (ok. 26 mld PLN), a na część pożyczkową 8,617 mld EUR (ok. 39,5 mld PLN), kwoty te nieznacznie zmalały.

KPO - jakie reformy i zmiany czekają branżę energetyczną?

W przyjętej wersji KPO ponownie podkreślono, że celem komponentu „B” jest sprostanie wyzwaniom związanym z dekarbonizacją i zanieczyszczeniem powietrza. W tym celu utrzymane jest pierwotnie przewidziane finansowanie dotacyjne inwestycji m.in. w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych czy instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, jak np. klastry energii i spółdzielnie energetyczne.

Istotne wsparcie regulacyjne i finansowe jest przewidziane dla branży wodorowej. Do końca 2023 r. planowane jest wejście w życie ustawy regulującej działanie rynku wodoru i infrastruktury wodorowej. Celem ustawy ma być m.in. upowszechnienie odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru, co przy pomocy finansowania grantowego powinno przyczynić się m.in. do osiągnięcia mocy produkcyjnych wodoru, w tym elektrolizerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW i uruchomienia 25 stacji tankowania wodoru do połowy 2026 r.

Pod kątem dalszego rozwoju sektora energetycznego ważne są także pozostałe reformy przewidziane w kamieniach milowych KPO. Dla przykładu jeszcze w II kw. 2022 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o inwestycjach w lądowe farmy wiatrowej, która zapewni samorządom większą swobodę w zakresie określania lokalizacji farm wiatrowych, a w I kw. 2023 r. powinna wejść w życie nowelizacja ustawy o OZE, ustanawiająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej dla sektora biometanu.

Coraz mniej czasu na przygotowanie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej i OZE

W części pożyczkowej komponentu „B” jest przewidziany prawdopodobnie najciekawszy dla przedsiębiorców instrument wsparcia pozwalający na wdrażanie zielonych rozwiązań, takich jak np. budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przemysłowych i produkcyjnych w celu poprawy ich efektywności energetycznej, budowa lub rozbudowa własnych jednostek OZE i magazynów energii czy zastępowanie niskoenergetycznych źródeł ciepła.

Na przygotowanie inwestycji nie ma zbyt wiele czasu - publikacja programu wsparcia jest zaplanowana w IV kw. 2022 r., a wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 31 grudnia 2023 roku. Według jednego z kamieni milowych KPO, umowy o dofinansowanie z obszaru efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach zostaną zawarte dla 43 przedsięwzięć.

W części pożyczkowej znajduje się również wsparcie dla projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w połowie 2026 r. ma wynieść 1500 MW. Wsparcie w tym zakresie zostanie przyznane więcej niż jednemu beneficjentowi, aby zapewnić konkurencję w branży, kryteria wyboru projektów będą premiować zaawansowanie i gotowość do zakończenia projektów do 30 czerwca 2026 r., harmonogram realizacji i terminy osiągnięcia przewidzianych wskaźników lub moc zainstalowaną.

Czytaj więcej:

Krajowy Plan Odbudowy | Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki