Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pojawiło się w nim aż 7 nowych konkursów.  

 

Prym wiodą konkursy na badania i rozwój, ale pojawił się też jeden z najbardziej ulubionych przez przedsiębiorstwa programów na innowacyjne wdrożenia czyli Kredyt na innowacje technologiczne. Pozytywnie można ocenić nowe możliwości w konkursach badawczo-rozwojowych. Wyodrębnienie nowych obszarów tematycznych takich jak tworzywa sztuczne, czy też technologie kosmiczne świadczy o elastycznym reagowaniu na potrzeby przedsiębiorców i rynku. Po wprowadzeniu zmian w harmonogramie, rok 2019 można określić jako rok o największych możliwościach dotacyjnych i jednoczenie najbardziej pracowitym czasem dla przedsiębiorców. Warto skorzystać z tak bogatej oferty funduszy unijnych.

Najważniejsze zmiany w harmonogramie konkursów POIR na 2019 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zmian w harmonogramie konkursów POIR na 2019 rok:


Dodatkowy konkurs w ramach poddziałania 2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na 12 września, nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15 października 2019 do 27 lutego 2020 r. Planowany budżet konkursu to aż 350 mln zł.


Nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. Szybka ścieżka. Pierwszy konkurs dotyczył będzie badań w obszarze tworzyw sztucznych, drugi badań w obszarze technologii kosmicznych. Ogłoszenie konkursów nastąpi 15 lipca 2019 r., a nabór wniosków będzie trwał od 2 września do 15 listopada. Budżet konkursów wynosi odpowiednio 180 i 300 mln zł.


Nowy konkurs w ramach programu sektorowego GameINN. Zostanie ogłoszony w IV kwartale br., wnioski będzie można składać od IV kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r. Planowany budżet konkursu to 100 mln zł.


Doprecyzowanie terminów dla poddziałania 1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki realizowanego w ramach współpracy między NCBR z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM. Konkurs będzie ogłoszony 30 września 2019 r., nabór wniosków rozpocznie się 4 listopada i potrwa do 5 maja 2020 r.


Dwa nowe konkursy w poddziałaniu 1.1 w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR z Urzędami Marszałkowskimi Województw śląskiego oraz lubelskiego. Konkurs dla woj. śląskiego zostanie ogłoszony 30 sierpnia br., nabór wniosków będzie prowadzony od 30 września 2019 r. do 29 stycznia 2020 r. Budżet konkursu wyniesie 43 mln PLN. Ogłoszenie drugiego konkursu - dla woj. lubelskiego - nastąpi 16 października 2019 r. Wnioski będą przyjmowane od 15 listopada 2019 do 16 stycznia 2020 r., a budżet wyniesie 17 mln PLN.


Nowy konkurs w poddziałaniu 1.4 Projekty aplikacyjne. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na IV kwartał br., nabór wniosków potrwa od I kwartału do II kwartału 2020 r. Budżet konkursu to 150 mln PLN.


Aktualny harmonogram można pobrać ze strony Ministerstwa: http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/