W kwietniu informowaliśmy o zakończeniu pierwszej rundy naboru wniosków właściwych w 2022 r. do EIC Accelerator. 15 czerwca zakończyła się druga runda naboru wniosków. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie.

Statystyki

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Europejską Radę ds. Innowacji, w drugiej rundzie naboru złożono 986 wniosków o dofinansowanie (tj. o 107 mniej, niż w pierwszym naborze). Kwota wnioskowanego dofinansowania nie została opublikowana. Na wysokim poziomie pozostaje zainteresowanie finansowaniem mieszanym (blended finance – dotacja i wsparcie kapitałowe) - aż 638 wnioskodawców (65%) ubiegało się o tę formę wsparcia. Dla porównania, w pierwszym naborze wskaźnik ten wynosił 66% wnioskodawców. W swoim komunikacie Europejska Rada ds. Innowacji zwróciła uwagę na rosnącą liczbę wniosków składanych przez polskie podmioty – w tym naborze było 29 takich aplikacji.

Jak wielokrotnie wskazywaliśmy w naszych artykułach, Komisja Europejska dużą wagę przywiązuje do równości płci w projektach zgłaszanych do dofinansowania. Pozytywną wiadomością w tym obszarze jest wzrost odsetka wniosków składanych przez podmioty zarządzane przez kobiety - z 14% w marcowym do 15% w czerwcowym naborze.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w październiku.

Informacje o kolejnym naborze

Kolejny nabór zakończy się 5 października br. Będzie to już ostatnia w tym roku szansa na skorzystanie z środków EIC Accelerator. Nowe nabory odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku, a ich zasad na ten moment nie znamy.

Ponownie przypominamy, że przed złożeniem wniosku właściwego, najpierw należy złożyć wniosek wstępny (musi on zostać pozytywnie oceniony). Nabór wniosków wstępnych odbywa się w trybie ciągłym, a ocena trwa do 4 tygodni.