Decyzje o wsparciu nowych inwestycji cieszą się dużym zainteresowaniem firm, ale Polska może zostać zmuszona do wstrzymania wydawania decyzji w marcu 2019 roku. Program pomocowy wprowadzający nowy system wsparcia wciąż nie uzyskał postanowienia Komisji Europejskiej o zgodności z przepisami pomocy publicznej.

System funkcjonuje od 5 września – tego dnia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Firmy inwestujące w Polsce od razu zaczęły korzystać z nowych możliwości. Już 17 września Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała pierwszą decyzję – firma Plastica (należąca do toruńskiej grupy TZMO) uzyskała kilkadziesiąt milionów zwolnienia podatkowego w związku z nową inwestycją. Do połowy grudnia strefy wydały przynajmniej 36 decyzji wspierających nowe inwestycje w całej Polsce – najwięcej decyzji wydały Warmińsko-Mazurska oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Istnieje ryzyko, że wydawanie nowych decyzji zostanie wstrzymane. Komisja Europejska musi bowiem potwierdzić zgodność polskiego rozporządzenia z przepisami europejskimi w zakresie pomocy publicznej. Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 (tzw. Rozporządzenie GBER) nowy program pomocowy uznawany jest za zgodny z przepisami wspólnotowymi przez pierwsze 6 miesięcy od dnia wejścia w życie takiego programu. Przedłużenie zgodności programu ponad termin wymaga decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie „planu ewaluacji” programu zgłoszonego przez państwo członkowskie (w tym przypadku Polskę). Na razie Komisja decyzji nie wydała. Jeżeli nie zrobi tego do 5 marca 2019 roku (wtedy mija 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie), to wydawanie decyzji zostanie zawieszone do czasu decyzji Komisji.

 Inwestorzy, którzy planują w najbliższym czasie ubiegać się o decyzję powinni zatem się pośpieszyć i złożyć wnioski do końca stycznia, bowiem na wydanie decyzji administracja ma 30 dni.