Na początku maja przybliżyliśmy tematykę klastrów w Horyzoncie Europa, a w szczególności klastra Zdrowie. Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie kolejnego z klastrów – Klimat, Energia, Mobilność.

Głównym celem Klastra 5 jest przyspieszenie cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki, przemysłu i społeczeństwa w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. Realizacja celu głównego realizowana jest m.in. poprzez przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawię konkurencyjności branży transportowej oraz energetycznej, jak również jakości usług świadczonych przez te branże.

Warto dodać, iż działania wspierane i realizowane w ramach Klastra 5 przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Porozumienia paryskiego (jednym z głównych celów długoterminowych Porozumienia jest ograniczenie globalnego ocieplenia poniżej 2 °C, a docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej). Co więcej, działania takie jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, transformacja społeczno-gospodarcza, cyfryzacja przyczynią się do odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii Covid-19.

Program prac 2021-2022

Zgodnie z założeniami programu Horyzont Europa, program prac Klastra 5 ukierunkowany jest na wsparcie badań i innowacji. Jednocześnie, duży nacisk położony jest na zapewnienie współpracy między uniwersytetami, środowiskiem naukowymi i biznesem (w tym szczególnie MŚP), a także społeczeństwem europejskim.

Kluczowe obszary wsparcia:

 • Nauka o klimacie i adaptacjach do zmian klimatu,
 • OZE,
 • Systemy energetyczne, sieci i magazynowanie energii,
 • Efektywność energetyczna i neutralność klimatyczna budynków,
 • Transformacja energetyczna przemysłu,
 • Bezemisyjny transport lądowy, powietrzny i wodny,
 • Bezpieczeństwo transportu, jego wpływ na zdrowie i środowisko,
 • Autonomiczny transport,
 • Multimodalne systemy transportu.

Wyżej wymienione obszary wspierane są w ramach 6 kluczowych kierunków (Destinations):

 1. Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
 2. Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
 3. Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
 4. Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii
 5. Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
 6. Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności

Łączny budżet programu prac na lata 2021-2022 to 3,6 mld EUR. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji. Poziom dofinansowania na poziomie całego programu wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem osób prawnych o charakterze non-profit, w przypadku których jest to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Program prac obejmuje łącznie 189 konkursów. Chociaż zdecydowana większość naborów została już zakończona, nadal dostępne są 43 konkursy (ostatnie nabory zakończą się w styczniu 2023 r.). O wsparcie można się jeszcze ubiegać w obszarach takich jak np. inteligentne ogniwa baterii, sieci multimodalne i zarządzanie ruchem drogowym czy energooszczędne budownictwo.

Przypominamy również o trwającym cyklu spotkań informacyjnych „Tydzień z Klastrami”, który organizuje KPK. Spotkanie dedykowane Klastrowi 5 odbędzie się już w najbliższy piątek, 27 maja.

Zachęcamy do śledzenia cyklu o klastrach na naszym blogu – kolejne artykuły już wkrótce.

Czytaj więcej: