Od 20 listopada br. do 19 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o wsparcie projektów związanych z budową czy też rozbudową własnej infrastruktury badawczo-rozwojowej. Budżet konkursu wynosi 460 mln złotych. Wsparcie dostępne jest dla firm dużych, małych i średnich - ma formę bezzwrotnej dotacji, a jego wysokość w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść na część inwestycyjną do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln złotych.

Jednym z ważniejszych elementów dokumentacji jest agenda badawcza, która powinna zawierać szczegółowy plan prac badawczych jakie zostaną zrealizowane w trakcie trwania projektu oraz w okresie trwałości (3 lata dla MŚP/ 5 lat dla dużych firm). Dokument ponadto powinien zawierać informacje o zespole badawczym, posiadanej lub planowanej do zakupy aparaturze badawczej, plan współpracy z jednostkami naukowymi, sposoby zarządzania ryzykiem, czy też opis sposobu zarządzania prawami własności intelektualnej.

W zeszłym roku nastąpiły zmiany w kryteriach oceny projektów w wyniku których do kryteriów merytorycznych fakultatywnych dodano nowe kryteria typu wpisywanie się w tzw. branże kluczowe, czy też przełomowy charakter planowanych prac B+R. Teraz zdecydowano o likwidacji oceny formalnej co w efekcie ma znacznie skrócić proces oceny złożonych wniosków. We wcześniejszym konkursie dla tego programu ocena formalna trwała aż dwa miesiące więc teraz można oczekiwać, że sytuacja już się nie powtórzy.

Analizując wcześniejsze konkursy można powiedzieć, że jest to jeden z programów, który charakteryzuje się dosyć wysokim poziomem sukcesu czyli większość złożonych wniosków dostaje wsparcie. Bardzo dobrze w tym programie radzą sobie małe i średnie firmy, może dlatego, że w ramach oceny punktowej za swój status mają dodatkowe punkty. Najtrudniej mają duże firmy z woj. mazowieckiego, które ogranicza wymóg aby planowana w ramach projektu działalność był inna niż dotychczas prowadzona.

Warto też dodać, że na listach projektów wybranych do wsparcia najwięcej dotyczy branż takich jak maszynowa, chemiczna czy też life science co oznacza, że są to branże o dużych potrzebach zmian i wysokim potencjalne pod kątem projektów badawczo-rozwojowym. Jeżeli wnioskodawcy zrealizują załączone do wniosków agendy badawcze to można oczekiwać, że zyskają znacznie w swoim otoczeniu konkurencyjnym zarówno w skali krajowej jak też międzynarodowej.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach programu Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.