Współczesny rynek wymusza zmianę modeli biznesowych i operacyjnych, w kierunku innowacyjności. Wiele firm chce tworzyć i wdrażać innowacje, jednak wciąż nie wie, jak wprowadzić te założenia w życie. Jednym z kluczowych aspektów budowania zdolności innowacyjnych firmy jest odpowiedni zespół ds. innowacji – to przede wszystkim pracownicy tworzą innowacyjne rozwiązania zaspokajające potrzeby klientów, co zapewnia budowanie przewagi konkurencyjnej firmy (warto przeczytać: https://crido.pl/blog-business/wewnetrzna-przedsiebiorczosc-pracownikow-najlepsze-zrodlo-pomyslow/).

O jakie więc typy osobowości powinieneś zadbać w zespole ds. innowacji?

Odpowiedni dobór osób z odmiennymi osobowościami, które różnią się między sobą wartościami, priorytetami i postawami sprzyja tworzeniu innowacyjnego środowiska w przedsiębiorstwie.

W podejmowaniu decyzji w obszarze kadrowym można uwzględnić tzw. modele osobowości. Jednym z nich jest opracowany przez amerykańskiego psychologa Williama Marstona model DISC, w którym wyodrębniono cztery typy osobowości – dominującą (Dominant – D), inspirującą (Influencing – I), stabilną (Steady – S) oraz rozważną (Cautious – C).

 

(D)ominant, (D)irect – to osoba o silnej woli, lubiąca rywalizację, odważna, mocno zdeterminowana, skoncentrowana na osiągnięciu wyznaczonego celu. Pracuje szybko i szybko oczekuje efektów. Często przejmuje kontrolę. Zawsze wierzy w swój sukces, nie dopuszcza przegranej. Osoba o takiej osobowości może być uznana za kontrowersyjną, ale przy tym jest niezwykle skuteczna. Doskonale sprawdza się w stresujących sytuacjach – nie da się ponieść nerwom. Ze współpracownikami komunikuje się w jasny i konkretny sposób.

Osoba o tej osobowości najlepiej odnajdzie się w roli lidera zespołu, pod warunkiem, że będzie dbała o relacje międzyludzkie. Ze względu na dużą determinację w osiągnięciu celu, osoba o tym typie osobowości będzie dużo wymagać od swojego zespołu, ale też będzie gotowa go bronić. Dzięki wytrwałości i naturalnej pewności siebie, tak pokieruje zespołem, aby osiągnął swój cel, którym jest opracowanie innowacji. Już na początku pracy jasno określi zasady i poinformuje jakich wyników oczekuje. Będzie motywować swoich pracowników stawiając im coraz wyższe wyzwania, dzięki, którym realizowane projekty będą lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa.

(I)nspiring, (I)nfluential – to tzw. „dusza towarzystwa”, która łatwo nawiązuje kontakty, jest przyjazna dla innych osób. Zadowolona z życia i siebie, swoim entuzjazmem potrafi zarażać innych. Osoba o tym usposobieniu jest bardzo kreatywna, a przy tym potrafi inspirować swoich współpracowników i zachęcać ich do podejmowania wspólnie nowych wyzwań. Lubi wystąpienia publiczne i być w centrum uwagi. Potrafi obrazowo przedstawiać swoje wizje, dzięki czemu ludzie z zaangażowaniem jej słuchają. Unika poruszania trudnych tematów.

Osoba o takim usposobieniu spełni się w roli kreatora, innowatora. Jej domeną jest stałe poszukiwanie nowych rozwiązań i umiejętność skutecznego przekonania otoczenia do swoich racji. Otwartość umysłu pozwoli jej wyjść poza schematy - kreować niebanalne i nietuzinkowe rozwiązania ad hoc, które będą zorientowane na nowatorskie rozwiązania. Jednak pomysły te mogą być czasami oderwane od rzeczywistości, dlatego osoba ta nie powinna mieć ostatecznego głosu w podejmowaniu decyzji.

(S)upportive, (S)teady – o osobie o tym usposobieniu można powiedzieć, że to prawdziwa oaza spokoju. Potrafi uważnie słuchać innych bez oceniania. W swoich wypowiedziach kontroluje emocje i nie unosi się. Jest empatyczna, uważna i kulturalna. Pracownik o takiej osobowości jest sumienny, a powierzone obowiązki zawsze wykonuje na czas. Nie działa intuicyjnie, nie lubi pochopnie podejmowanych decyzji i nagłych zmian w planach. W zespole ważne są dla niej dobre relacje z współpracownikami.

Osoba o takim profilu osobowości nie wybija się, ale stanowi mocny człon zespołu, mając na uwadze dobro całej grupy. Najlepiej sprawdzi się w roli konsultanta, samodzielnego specjalisty, stanowiącego wsparcie merytoryczne zespołu. W procesie kreowania rozwiązań innowacyjnych będzie skrupulatnie i konsekwentnie realizować plan działania. Dodatkowym atutem  będzie dbałość o dobrą atmosferę w grupie, co sprzyja budowaniu poczucia przynależności członków zespołu do firmy.

(C)autious, (C)onscientious – osoba twardo stąpająca po ziemi, konsekwentna, bardzo analityczna i krytyczna. Potrafi szczegółowo wejść w temat, dokładnie czyta wszelkie instrukcje i specyfikacje, znajduje błędy, których inni nie zauważyli. Najczęściej działa w pojedynkę, jest perfekcjonistą i niechętnie zleca swoje zadania do wykonania innym członkom zespołu. W kontaktach ze współpracownikami jest bezpośrednia, liczy się dla niej obiektywizm i logika, a nie ludzkie emocje.

Najlepszą rolą w zespole dla tej osoby będzie weryfikator koncepcji, który sprawdzi wykreowane przez zespół rozwiązanie pod kątem specyficznych wymagań przedsiębiorstwa. Osoba o tym typie osobowości będzie wykonywała swoje zadania w pełni profesjonalnie i będzie również oczekiwać profesjonalizmu od innych. W pracy postępuje ostrożnie, rozważnie, zastanawia się, analizuje, bywa krytyczna, ale bazuje na danych i faktach, nigdy na opiniach, dlatego chłodno podejdzie do tematu, co pozwoli na wypracowanie kompromisów pomiędzy modelem/ oczekiwaniami biznesowymi, a nowatorskimi pomysłami.

Przy doborze osób do zespołu ds. innowacji nie należy wartościować poszczególnych typów osobowości. Przede wszystkim musimy zadbać, aby zespół składający się z różnorodnych osób był kompletny, wzajemnie się uzupełniał. Z drugiej strony, wybierając osoby do zespołu należy także wziąć pod uwagę cel, jaki zostanie przed nim postawiony - cel, który powinien być spójny z potrzebami całej organizacji. Dlatego należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Opracowania jakiego rodzaju innowacji będziemy oczekiwać od zespołu ds. innowacji?

Jeśli będzie to innowacja „przyrostowa” definiowana jako zmiana już istniejącego produktu/usługi, mająca na celu głównie ochronę udziału firmy w rynku i utrzymanie marż, najważniejszą rolę w zespole powinny odgrywać osoby o osobowości typu S oraz D. D jako lider pokieruje zespołem, którego główny trzon będą stanowić sumienni i skuteczni, ale niczym się nie wyróżniający pracownicy, tj. osoby o usposobieniu typu S.

W przypadku innowacji „przełomowej” polegającej na istotnej zmianie technologii i modelu biznesowego, oprócz S i D w zespole nie może zabraknąć osoby o typie osobowości I, której głównym atutem jest wychodzenie poza schematy, formułowanie oryginalnych pomysłów, pozywających potencjalnie osiągnąć większą przewagę konkurencyjną niż innowacje „przyrostowe”. Natomiast osoba o osobowości typu C krytycznie podejdzie do podjętego tematu i przeanalizuje pomysł pod kątem możliwości osiągnięcia gwałtownego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych produktów na rynek.

Pamiętajmy, że odpowiednie dobranie zespołu to nie wszystko. Ważna jest dobra komunikacja, a także stworzenie odpowiedniego środowiska do tworzenia innowacji. Często pomocne może być wykorzystanie wypróbowanych narzędzi wspierających, np. metody TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań: https://crido.pl/blog-business/teoria-rozwiazywania-innowacyjnych-zadan/) Kluczowe jest także zatrzymanie wartościowych osobowości, tak aby pozostały w zespole na długo. Propozycje działań w tym zakresie znajdują się w artykule: https://crido.pl/blog-business/innowacje-pracownicze-czyli-jak-zatrzymac-talenty-w-firmie/

Źródło:

Rosenberg M., Silvert D., Rozwiń skrzydła. Poznaj i zastosuj model DISC, aby udoskonalić relacje w życiu zawodowym i osobistym, 2013

Warto doczytać: