O akceleracji najczęściej słyszymy w kontekście programów wsparcia start-upów o wysokim potencjale wzrostu. Jednak nie jest to jedyna opcja. Akcelerator wewnętrzny to efektywna forma pozyskiwania innowacji, często stosowana przez międzynarodowe korporacje jako element szerszego programu. Co ważne posiadanie takiego wewnętrznego akceleratora nie oznacza, że przedsiębiorstwo nie powinno korzystać z zewnętrznych możliwości pozyskiwania nowych rozwiązań. Stosowane formy pobudzania innowacji powinny być zgodne z długoterminowymi celami i strategią.

Sam proces akceleracji jest podobny bez względu na to czy dotyczy zewnętrznego programu dla start-upów czy wewnętrznego dla pracowników. Głównym celem takiego programu jest rozwój i testowanie nowych pomysłów biznesowych, wykraczających poza podstawowe obszary działania organizacji.

Dlaczego warto uruchomić akcelerator wewnętrzny?

Dostęp do nowych produktów / usług

W ramach akceleracji rozwijane są nowe pomysły na produkty, usługi czy usprawnienia procesowe, które są weryfikowane pod kątem możliwości zaimplementowania do działalności biznesowej. Cykliczna organizacja tego typu programów to cenne źródło innowacyjnych rozwiązań.

Zatrzymanie talentów

Akceleracja ma bardzo istotny wpływ na budowanie i rozwój kultury innowacji oraz employer branding. Pozwala zidentyfikować wewnętrznych przedsiębiorców, wzmacnia ponaddziałową współpracę, która w regularnych warunkach biznesowych nie miałaby miejsca. Pracownicy to kluczowy zasób przedsiębiorstwa, a ich doświadczenia i spostrzeżenia to bardzo cenne źródło innowacji. Wdrożenie programów nastawionych na pracowników pozwala zatrzymać i rozwijać talenty.

Jak zaplanować akcelerator pomysłów?

Sukces programu wymaga prawidłowego zaplanowania. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy jakie należy wziąć pod uwagę projektując wewnętrzny program akceleracji.

  • Zdefiniowanie wyzwania – należy określić temat oraz wyjaśnić powiązane ze strategią. Prawidłowe określenie potrzeb sprzyja zainteresowaniu i zaangażowaniu.
  • Określenie ról i funkcji – wyznaczenie sponsora, trenerów czy zespołu oceniającego jest istotne dla zachowania transparentności procesu oraz osiągniecia celu.
  • Dostęp do narzędzi – wykorzystanie narzędzi online wspiera zaangażowanie i pozwala włączyć w proces szerokie grono uczestników. Sprzyja tworzeniu ponadregionalnych zespołów, a także wspiera efektywność czasową. Digitalizacja procesu innowacji to powszechny trend w obszarze zarządzania innowacją, dlatego planując program akceleracji warto zadbać o odpowiednie narzędzia.(Sprawdź HYPE Innovation)

Akceleracja wewnętrzna to jedna z możliwości pozyskiwania innowacji od pracowników. Jej unikatowy charakter i nastawienie na pracownika sprzyja budowaniu kultury współpracy oraz rozwoju talentów. Wdrożenie takiego programu pozwala także budować silną pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje oraz pozytywny wizerunek pracodawcy.