Inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości świadczą kompleksowe wsparcie dla start-upów. Dostęp do wyspecjalizowanych podmiotów na każdym etapie rozwoju młodej firmy, może stanowić istotny czynnik w drodze do sukcesu i rozwoju rynkowego. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę inkubatorów i akceleratorów dla start-upów.

Zakres wsparcia w inkubatorze przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości mają na celu wsparcie rozwoju nowopowstałych, często innowacyjnych firm. Ich działania skupiają się na zapewnieniu odpowiedniego środowiska umożliwiającego bezpieczne prowadzenie działalności przez początkujących przedsiębiorców. Podstawowy zakres wsparcia inkubatorów obejmuje dostęp do powierzchni biurowych, infrastruktury technicznej, usług księgowych czy prawnych. Modele funkcjonujących w Polsce inkubatorów są zróżnicowane, przy czym zauważalny jest trend w kierunku oferowania coraz bardziej wyspecjalizowanych usług jak: szkoleniowo-konsultingowe, finansowe, zarządcze. Część inkubatorów prowadzi także portale internetowe poświęcone przedsiębiorczości, gdzie znaleźć można informacje o szkoleniach, konferencjach, spotkaniach networkingowych, możliwościach dofinansowania, przetargach czy prowadzonych projektach. Okres korzystania z usług inkubatora w zasadzie nie jest ograniczony czasowo, jednak najczęściej obejmuje on pierwsze 3 lata działalności firmy.

Co odróżnia akceleratory od inkubatorów

Akceleratory od inkubatorów odróżnia przede wszystkim zakres wsparcia oraz okres przez jaki jest ono udzielane. Pomoc akceleratorów zorientowana jest na rozwój konkretnego pomysłu biznesowego znajdującego się we wczesnej fazie np. poprzez podniesienie wielkości sprzedaży lub budowania sieci dystrybucji. Podmioty wyspecjalizowane w procesach akceleracji posiadają autorskie programy wsparcia startupów, które realizowane są przy merytorycznym udziale partnerów biznesowych programu (reprezentantów różnych branż). W ramach takiego programu pojedynczy podmiot ma dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń, indywidualnie dopasowanych do zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych. Ponadto w trakcie akceleracji otrzymuje on opiekę mentorów branżowych i biznesowych, często o doświadczeniu korporacyjnym. Program akceleracyjny trwa zwykle ok. 6 miesięcy, a podmiot akcelerowany otrzymuje w tym czasie wsparcie finansowe np. na dopracowanie pomysłu i jego pierwsze przetestowanie u partnera biznesowego programu.

Wsparcie inkubatorów i akceleratorów skierowane jest do podmiotów we wczesnej fazie rozwoju. Warto jednak zwrócić uwagę, że programy inkubacji mogą bardziej odpowiadać na potrzeby dopiero tworzonych podmiotów gospodarczych, oferując wsparcie administracyjne, czy techniczne. Programy akceleracji to możliwość dynamicznego rozwoju i wdrożenie na rynek konkretnego pomysłu biznesowego opracowanego przez start-up. Szeroki wachlarz dostępnych w Polsce programów inkubacji i akceleracji to szansa dla podmiotów typu start-up na znalezienie odpowiedniego wsparcia i sukces rynkowy.