IP Box (Innovation Box) – mechanizm podatkowy umożliwiający przedsiębiorcom skorzystanie z preferencyjnej stawki opodatkowania CIT / PIT w wysokości 5% dla dochodów z kwalifikowanego IP – obowiązuje w Polsce od stycznia 2019 roku. Wraz z wejściem w życie nowych regulacji pojawiło się wiele wątpliwości ze strony przedsiębiorców w jaki sposób należy stosować obowiązujące przepisy.

W miniony piątek, w odpowiedzi na uwagi przedsiębiorców zgłaszane w trakcie prowadzonych na początku tego roku konsultacji, Ministerstwo Finansów opublikowało dokument: „Projekt objaśnień podatkowych do konsultacji podatkowych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”.

Objaśnienia koncentrują się m.in. na:

  • uzasadnieniu do przepisów o IP Box, które doprecyzowują ich cel i kontekst,
  • interakcji przepisów dotyczących IP Box z innymi przepisami podatkowymi istotnymi dla prawidłowego stosowania preferencji (np. przepisami w zakresie cen transferowych),
  • interakcjach przepisów dotyczących IP Box z innymi przepisami podatkowymi przyznającymi preferencje podatkowe (np. ulga na B+R),
  • przedstawieniu rozwiązań praktycznych problemów, które mogą pojawić się przy stosowaniu mechanizmu IP Box  przez przedsiębiorców.

W ramach opracowanych objaśnień wskazano m.in. przykłady sposobów rozliczania straty z kwalifikowanego IP, przykłady w zakresie prawidłowej kalkulacji wskaźnika nexus, konsekwencje skorzystania z mechanizmu IP Box dla ekspektatywy prawa w razie jego nieuzyskania lub unieważnienia prawa będącego w mocy, a także wyjaśniono w jaki sposób opodatkować dochód z kwalifikowanego IP w podatkowej grupie kapitałowej.

Wprawdzie objaśnienia nie odnoszą się do wszystkich wątpliwych kwestii, które zgłaszali przedsiębiorcy podczas prowadzonych wcześniej konsultacji, jednak stanowią bardzo istotny krok umożliwiający przedsiębiorcom właściwe skorzystanie z mechanizmu IP Box.

Dalsze uwagi do projektu objaśnień można zgłaszać elektronicznie do 10 maja br. na adres: ipbox.konsultacje@mf.gov.pl

Kalkulator IP Box