Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwiera nowy konkurs w ramach programów sektorowych. Tym razem jest to program Innowacyjny Recykling z budżetem w wysokości 90 mln złotych. Wsparcie można pozyskać na badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące recyklingu surowców mineralnych i drewna. Koszty kwalifikowane projektu muszą mieścić się w przedziale od 800 tys. złotych do 18 mln złotych. Jednocześnie zakres badań wskazany w projekcie musi wpisywać się w jeden z tematów zawartych w agendzie badawczej programu. Główne obszary tematyczne to:

  • odpady sektora metali nieżelaznych,
  • odpady wydobywcze z węgla kamiennego,
  • odpady ze szkła, ceramiki, materiałów budowlanych,
  • odpady drzewne.

Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, przy czym projekt można zaplanować maksymalnie na okres 3 lat. Największe szanse będą miały projekty innowacyjne, angażujące kadrę badawczą posiadającą adekwatne doświadczenie oraz wskazujące na zapotrzebowanie rynkowe dla rezultatu projektu.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 28 lutego do 21 maja br.