Analizując stopień innowacyjności branży budowlanej, warto zwrócić uwagę na dane przedstawione w raporcie „Reinventing Construction”, przygotowanym przez McKinsey Global Institute. Na tej podstawie można stwierdzić, że sektor budowlany jest jednym z największych w światowej gospodarce. Około 10 bilionów dolarów rocznie wydawanych jest na towary i usługi związane właśnie z budownictwem.

Wydatki na badania i rozwój w budownictwie są znacznie niższe niż w innych branżach i wynoszą średnio mniej niż 1% przychodów, w porównaniu z nakładami na B+R w branży automotive, w której na tego typu inwestycje przeznacza się średnio 3,5% przychodów.

B+R to również wydatki na IT, a branża budowlana obecnie należy do najmniej zdigitalizowanych. W tym przypadku, dostęp do technologii nie jest barierą. Dedykowanych rozwiązań, dostępnych na rynku, jest dużo. Chodzi o niechęć do zmian oraz przypisywany budownictwu konserwatyzm. Wytłumaczeniem może być podejście typu „skoro od tylu lat dobrze pracujemy, nie ma potrzeby tego zmieniać”. Chodzi też o wypracowanie pewnej transparentności i zaufania do technologii. Rozwiązania IT, nowe systemy, wzbudzają podejrzliwość pracowników. Są postrzegane jako dodatkowy element kontroli, nie zaś jako narzędzia poprawiające efektywność, komfort pracy, czy przynoszące oszczędności.

W Grupie Budimex zwracamy szczególną uwagę na szeroko pojętą edukację i współpracę w zakresie innowacyjności oraz wypracowanie ekosystemu dla innowacji. Współpracujemy z dostawcami i podwykonawcami, z jednostkami naukowymi. Realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe, jak na przykład Safeway czy Bimerr, przy których współpracujemy łącznie z 27 konsorcjantami, z 15 państw europejskich. Wspieramy młodych naukowców i koła naukowe, pracując wspólnie nad rozwiązaniami dla realnych wyzwań branży. Równie istotnym elementem ekosystemu innowacji jest środowisko start-upowe – parki technologiczne, akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości i fundusze inwestycyjne, z którymi współpracujemy.

Innowacje wewnętrzne

Szczególne znaczenie mają innowacje wewnętrzne, których autorami są eksperci pracujący w firmie. Wierzymy, że w Grupie Budimex drzemie ogromny potencjał innowacyjny i pokłady ukrytej wiedzy, czyli takiej, której często organizacje nie są świadome.

Innowacje wewnątrz organizacji są też zmianą – rozwiązań technologicznych, materiałowych, sposobu pracy czy podejścia do nowatorskich rozwiązań. Wyzwaniem jest więc odpowiednie zarządzenie zmianą i dostarczenie pracownikom niezbędnych narzędzi, by mogli zgłaszać pomysły, dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

Zuritanken. Każdy może być wynalazcą.

Jednym z działań wspierających zmianę oraz innowacje wewnętrzne w Grupie Ferrovial, do której należy Grupa Budimex, jest międzynarodowy konkurs dla pracowników wszystkich jednostek biznesowych - Zuritanken. Nazwa konkursu brzmi egzotycznie i pozornie nie ma żadnego znaczenia, ale Zuritanken to połączenie dwóch słów: „nzurin”, które w języku suahili oznacza „wielki” i „tanken”, czyli „pomysł”, pochodzące z języka norweskiego.

Idea konkursu dla innowatorów powstała prawie 9 lat temu, kiedy o innowacjach w branży budowlanej mówiło się niewiele. Zuritanken od 2012 roku organizowany jest cyklicznie, co dwa lata. Cały proces, czas trwania działań w ramach konkursu podzielony jest na dwa kluczowe kroki. W pierwszym zbierane i oceniane są pomysły, w kolejnym przygotowywany jest prototyp i wdrożenie.

Wyzwania Zuritanken

Celem Zuritanken jest wzbudzenie wśród pracowników zainteresowania innowacjami, kształtowanie kreatywności i nowatorskiego podejścia do zagadnień związanych z działalnością Grupy i branżą budowlaną. Oczekiwanym efektem jest natomiast zebranie pomysłów na usprawnienia i optymalizacje istniejących procesów, kreowanie całkiem nowym usług i produktów, a nawet modeli biznesowych. Obszary, w których poszukujemy innowacji zmieniają się z każdą edycją Zuritanken, ale zawsze związane są z kierunkami biznesowymi Grupy. W ubiegłorocznej edycji konkursu, uczestnicy zmierzyli się z czterema wyzwaniami, wyrażonymi w pytaniach:

  • „Jak możemy poprawić czas oczekiwania pasażera na lotnisku, definiowany jako czas od przejścia przez bramki do momentu wejścia na pokład samolotu?”
  • „W jaki sposób możemy usprawnić nasze działania serwisowe, związane z utrzymaniem budynków, dróg i terenów zielonych, z wykorzystaniem nowych technologii?”
  • "Jak możemy wykorzystywać nowe technologie w sposób przełomowy, tak aby nasze procesy i procedury były uproszczone, zoptymalizowane i ułatwiały zarządzanie którąkolwiek z faz cyklu życia projektu?”
  • „Jak możemy poprawić komfort użytkowania autostrad płatnych?”

Każdy zgłoszony pomysł jest poddawany kilkuetapowej, dokładnej ocenie komisyjnej, według przejrzystych kryteriów. Dokonując wyboru najlepszych zgłoszeń, brane są pod uwagę takie aspekty, jak: innowacyjność idei, potencjał biznesowy, wykonalność technologiczna, a także opłacalność.

Kluczowa komunikacja

Inicjatywy wspierające innowacje wewnątrz organizacji powinny być odpowiednio promowane i komunikowane wśród pracowników. Należy zawsze zapewniać szeroki dostęp do informacji na ten temat i różnicować dostępne kanały komunikacji wewnętrznej tak, by dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych pomysłodawców.

Na potrzeby Zuritanken powstały między innymi: dedykowana strona internetowa, plakaty informacyjne, seria filmów oraz artykułów publikowanych w intranecie czy niestandardowe materiały promocyjne typu stojaki, zawieszki, naklejki, gadżety.  Zarówno filmy, jak i publikacje koncentrowały się nie tylko na założeniach konkursu, ale pełniły istotną funkcję edukacyjną. Były swojego typu instrukcjami dochodzenia do innowacyjnych rozwiązań metodą Design Thinking.

Nauka kreatywności

Na potrzeby Zuritanken zrealizowaliśmy szkolenie warsztatowe z zastosowania metody Design Thinking w kreowaniu innowacji. Pokazaliśmy, w jaki sposób można tworzyć najbardziej dopasowane, nowatorskie produkty i usługi w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Odkryliśmy jednocześnie potrzebę wdrożenia tego narzędzia w codziennej pracy, niezależnie od kolejnych edycji konkursu dla innowatorów. Szkolenia Design Thinking zagościły w katalogu szkoleń wewnętrznych Budimex i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracowników.

Zuritanken w liczbach

  • 1110 uczestników – indywidualnych oraz zespołów
  • 556 pomysłów zgłoszonych w konkursie
  • 23 autorów finałowych zgłoszeń
  • 10 najlepszych pomysłów w finale

Globalny konkurs, lokalna kampania

Zuritanken, to kampania globalna. Planując szeroko zakrojone działania promocyjne warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Pierwszym z nich powinien być odpowiedni zapas czasu na wdrożenia lokalne, zwłaszcza, jeśli planujemy posłużyć się zróżnicowanymi środkami komunikacji marketingowej. Niezwykle ważna jest także synchronizacja działań promocyjnych we wszystkich jednostkach biznesowych, wchodzących w skład Grupy. Chodzi o efekt równego dostępu do informacji – wszyscy zainteresowani konkursem pracownicy powinni być informowani o działaniach konkursowych w jednakowym czasie i w ten sam sposób. Istotna jest także sama warstwa językowa przekazu, zwłaszcza, jeśli konkurs ma charakter międzynarodowy. Przygotowanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w lokalnych językach jest ukłonem w stronę uczestników i siłą rzeczy, sposobem na pokonanie barier językowych. W przypadku Zuritanken, kampania realizowana była synchronicznie między innymi w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. Innowacje bowiem nie mają granic ani barier. Dlatego ważne, by nie tworzyć ich w sztuczny sposób.

 
Wierzymy w model otwartych innowacji. The future starts here & now. All the time.  

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

www.media.budimex.pl