W poprzednim artykule z serii "Innowacje pracownicze - drzemiący potencjał każdej firmy" przybliżyliśmy różne rodzaje kampanii innowacji. Kiedy zapadnie decyzja, jaki typ kampanii będzie najbardziej odpowiadał potrzebom firmy, ważne jest, aby dobrze zaplanować wszystkie jej etapy. W ramach niniejszego wpisu krótko omówimy kluczowe elementy etapu przygotowania kampanii innowacji.

Plan kampanii

Kluczowy element zapewniający kontrolę całego procesu. Do najważniejszych składników planowania należy formowanie zespołu strategicznego, który będzie uwzględniał rolę: sponsora, eksperta merytorycznego, ekspertów oceniających. W ramach planowania zespół odpowiedzialny za zarządzanie procesem odpowiada za wybór typu kampanii (omówione w poprzednim wpisie) oraz ustalenie wyzwania będącego przedmiotem kampanii. Inne parametry, które powinny zostać ustalone na etapie planowania to m.in. grupa docelowa, harmonogram, zasady oceny pomysłów, system nagród. Określenie ram jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, a w efekcie do finalnego sukcesu kampanii.

Strategia komunikacji

Bezsprzecznie, komunikacja odgrywa kluczową rolę podczas przygotowywania kampanii, dlatego opracowanie strategii komunikacji oraz planu wdrożenia to ważny kamień milowy etapu przygotowań kampanii innowacji. Należy odpowiednio wcześniej nakreślić podstawowe założenia, takie jak sposób i formy komunikacji. Odpowiednie podejście do uczestników, przygotowanie materiałów marketingowych i promocyjnych oraz niebudzący wątpliwości przekaz to bez wątpienia istotny składnik sukcesu.

Odpowiednie narzędzia

Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia pozwoli znacząco usprawnić prowadzenie kampanii, a także zwiększyć jej efektywność, czyniąc ją procesem zrozumiałym i przyjemnym zarówno dla prowadzących, jak i uczestników. Doskonałym narzędziem do prowadzenia tego typu kampanii są oprogramowania do zarządzania pomysłami. Umożliwiają one przedsiębiorstwom każdej wielkości, działającym w różnych branżach wprowadzanie innowacji i rozwój poprzez świadome kierowanie procesem generowania pomysłów. Pomysły i inicjatywy zbierane są ze wszystkich działów organizacji, m.in. działu B+R, zarządzania produktem czy marketingiem. Tego typu narzędziem jest np. platforma HYPE Innovation, której konfiguracja zgodnie z założonymi parametrami kampanii oraz dostosowanie interface’u platformy pod kątem graficznym, zgodnie z identyfikacją wizualną sprawi, że wszyscy chętniej zaangażują się w proces tworzenia innowacji

Podsumowanie

Przed przystąpieniem do uruchomienia kampanii innowacji pracowniczych, należy z dużą starannością przejść przez proces planowania, w którym kluczową rolę odgrywają:

  • Jasno sprecyzowany plan kampanii
  • Odpowiednia strategia komunikacji
  • Dobór odpowiednich narzędzi zapewniających włączenie szerokiego grona uczestników

Staranne podejście do wyżej wymienionych etapów pozwoli na stworzenie jasnego planu działania, który umożliwi stworzenie efektywnej kampanii oraz zachęci do uczestnictwa.

Czytaj więcej: