Realizacja Kampanii innowacji jest dużym wyzwaniem dla firmy. To skomplikowany proces, w ramach którego łatwo o błąd. Szczególnie na samym końcu, kiedy trzeba wybrać najlepsze pomysły. Bez właściwej komunikacji wyników możemy zniechęcić zaangażowanych pracowników, których trudno będzie włączyć w kolejne Kampanie.

Bardzo ważne jest, aby w proces komunikacji zostali włączeni wszyscy uczestnicy. Informacja o zakończeniu kampanii i jej wynikach powinna zostać udostępniona wszystkim osobom w organizacji. Kanałów komunikacji może być wiele, jak np. ogólnofirmowe spotkanie czy dotychczas wykorzystywane formy komunikacji online. Co istotne, należy pamiętać, aby wrócić z indywidualną informacją zwrotną nie tylko do finalistów, ale także do osób,  których pomysły nie zostały wybrane do dalszego rozwoju. Ważne jest wyjaśnienie powodu odrzucenia i odpowiednie uargumentowanie. Warto uwzględnić możliwość indywidualnego spotkania w celu omówienia wyników.

Przemyślane zakończenie kampanii dobrym początkiem następnej!

Podsumowanie kampanii innowacji i sposób komunikowania wyników to kluczowy element, który zadecyduje, czy pracownicy zdecydują się na ponowny udział w kolejnym podobnym przedsięwzięciu organizowanym przez spółkę. Dlatego pamiętajmy o tym, aby nagrodzić najciekawsze pomysły, jednocześnie doceniając wszystkich, którzy zdecydowali się podzielić swoimi innowacyjnymi pomysłami czy spostrzeżeniami. Takie podejście pokaże, że każde zgłoszenie jest ważne i zostało przeanalizowane.

Ogłaszając wyselekcjonowany projekt lub wiązkę projektów, warto wyjaśnić, jakie czynniki przesądziły o decyzji zespołu oceniającego, jak dany pomysł koresponduje z tematyką kampanii, a także czy wpisuje się on w strategię biznesową przedsiębiorstwa. Kolejnym ważnym aspektem na etapie komunikacji wyników jest wyjaśnienie, dlaczego poszczególne pomysły i sugestie nie zostały wybrane. Przedstawienie jakichkolwiek analiz oraz potencjalnych mierzalnych rezultatów umożliwi wyjaśnienie powodów odrzucenia danego pomysłu. Często zdarza się, iż zgłoszone pomysły są innowacyjne oraz interesujące, ale ich realizacja jest niemożliwa w danym momencie ze względów organizacyjno-biznesowych.

Na koniec przypominamy, że warto pogrupować i zarchiwizować wszystkie zgłoszone pomysły i dokonywać ich okresowego przeglądu. Wśród zgłoszonych pomysłów mogły znaleźć się przełomowe rozwiązania, które nie są dopasowane do obecnych potrzeb rynkowych, ale za kilka lat mogą stanowić podstawę do stworzenia nowego produktu / czy procesu pozwalającego na zbudowanie przewagi biznesowej. Dzięki wykorzystaniu narzędzi online, jak HYPE Innovation w prowadzeniu kampanii innowacji pracowniczych można to zrobić w sposób zautomatyzowany.

Kreatywny potencjał pracowników to jeden z najcenniejszych zasobów organizacji, warto z niego korzystać! 

Czytaj więcej: