Współpraca, zbieranie pomysłów, komunikacja, rozwiązywanie problemów czy też nowe produkty to hasła, które są obecne w każdej firmie, której zależy na długoterminowym rozwoju. Dyskusja prowadzona jest nie tylko na poziomie osób decyzyjnych, ale tak naprawdę każdemu pracownikowi zależy na tym, aby mógł realizować ciekawe zadania i być częścią wzrostu firmy. Każdy może pomóc i zaangażować się proces tworzenia innowacji, trzeba jednak ustalić konkretne zasady i dobrze określić, jaki rodzaj kampanii jest najlepszy w danym momencie dla organizacji.

Kampanię innowacji można krótko określić jako ograniczoną w czasie i ukierunkowaną na konkretny temat inicjatywę, która ma na celu włączenie szerokiego grona uczestników w proces zbierania pomysłów na innowacje. Uczestnikami kampanii innowacji mogą być np. pracownicy, podmioty łańcucha dostaw czy ośrodki naukowo-badawcze. Dodatkowym wyzwaniem, które powstało w wyniku sytuacji gospodarczej, jest realizacja Kampanii wyłącznie online. Skutecznie zbieranie pomysłów i utrzymanie zaangażowania przez całą Kampanię wymaga jeszcze lepszego przygotowania i zbudowania zaufania do Liderów Kampanii.

Rozróżniamy kilka typów kampanii innowacji. Do najczęściej spotykanych należą:

  1. Kampania kreatywna – skupiająca się na zebraniu różnych punktów widzenia oraz komentarzy, które przyczynią się do opracowania nowego produktu, procesu bądź usługi;
  2. Kampania ukierunkowana na rozwiązanie zdefiniowanego problemu, np. pomysły na rozwiązania zmniejszające ilość generowanych odpadów;
  3. Kampania ukierunkowana na testowanie rozwiązań – skupiająca się na zebraniu spostrzeżeń oraz opinii na temat prototypowego rozwiązania np. nowa platforma wewnętrzna do onboardingu pracowników;
  4. Kampania ukierunkowana na zbieranie informacji zwrotnej – skupiająca się na pozyskiwaniu feedbacku, w celu wprowadzenia usprawnień do istniejących produktów lub procesów.

Różne spojrzenia na strategiczne potrzeby firmy

Tematyczne kampanie innowacji pracowniczych to jeden ze sposobów na pobudzenie działań innowacyjnych w firmie poprzez włączenie pracowników w proces tworzenia nowych rozwiązań. Skuteczność tego typu podejścia potwierdza coraz wyższa częstotliwość ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Dzięki współpracy zróżnicowanego grona osób – pracowników różnych działów czy na różnych szczeblach w organizacji - istnieje możliwość tworzenia wysokiej jakości rozwiązań, bazujących na wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu uczestników.

Ukierunkowane tematycznie kampanie pozwolą na pozyskanie różnych spostrzeżeń dotyczących zadanego tematu, pozostającego zgodnym z obszarami strategicznego rozwoju spółki. Kampanie umożliwiają współpracę szerokiego grona pracowników, którzy często pracują w innych jednostkach organizacyjnych, a ich kooperacja niesie ze sobą wymierną wartość dodaną. Istotną zaletą kampanii innowacji jest ograniczenie czasu na zgłaszanie pomysłów, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie dalszych działań związanych z realizacją i wdrożeniem. Ustalony odpowiednio wcześniej limit czasowy skupia wysiłek pracowników, stymuluje ich pracę i zaangażowanie oraz zachęca do zgłaszania swoich pomysłów.

Wykorzystanie innowacji pracowniczych umożliwia precyzyjne łączenie strategicznych potrzeb organizacji z kreatywnymi pomysłami zgłaszanymi przez pracowników. Tego typu podejście pozwala efektywnie budować portfolio projektów do realizacji i wdrożenia, tym samym przyczyniając się do budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej spółki w oparciu o innowacje.

Jak skutecznie wprowadzić w przedsiębiorstwie kampanie innowacji pracowniczych? Jakie są etapy i jak je prawidłowo przeprowadzić? Odpowiedzi na te i podobne pytania postaramy się udzielić w przygotowanej przez nas serii artykułów poświęconych temu zagadnieniu. W ramach serii, poza dzisiejszym artykułem pojawią się treści, dotyczące poszczególnych etapów kampanii innowacji - planowania, zbierania pomysłów, oceny pomysłów oraz komunikacji wyników.