W poprzednich artykułach z serii "Innowacje pracownicze - drzemiący potencjał każdej firmy" pisaliśmy o rodzajach kampanii innowacji, etapie planowania i zbierania pomysłów. Kolejną fazą kampanii jest ocena pomysłów.

W toku kampanii innowacji pracowniczych dążymy do zebrania możliwie dużej ilości pomysłów od szerokiego grona uczestników. Następnie wszystkie zebrane zgłoszenia powinny zostać ocenione. Każdy pomysł cechuje się różną ilością informacji, długością realizacji czy koniecznymi nakładami, dlatego ważne jest ustrukturyzowanie procesu oceny i przyjęcie jednolitego systemu doboru, co zapewni przejrzystość procesu. Żaden pomysł nie może zostać pominięty. Możliwe, że część z nich trzeba będzie odłożyć na inny termin realizacji.

Najczęściej spotykaną praktyką ewaluacji pomysłów jest ocena punktowa. Takie podejście bazuje na włączeniu określonej na etapie planowania grupy ekspertów oceniających zgłoszone pomysły na podstawie zdefiniowanych kryteriów oceny, przypisując im daną wartość punktową. Główną zaletą takiego podejścia jest prosta konstrukcja, wysoka dokładność oraz krótki czas oceny. Modele punktacji umożliwiają porównanie wyników poszczególnych pomysłów oraz zidentyfikowanie tych najbardziej obiecujących.

Na co zwrócić uwagę?

Istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest zespół oceniający. W celu zapewnienia wysokiej przejrzystości oceny powinien nastąpić dobór odpowiednio zróżnicowanego zespołu oceniającego, łączącego osoby z różnych działów organizacji – R&D, Marketingu, Sprzedaży, co pozwoli na wielowymiarową ocenę potencjału proponowanego rozwiązania.

W zależności od prowadzonej kampanii można włączyć w proces oceny tzw. „dzikie karty”. Wówczas każdy z oceniających otrzymuje określoną, taką samą ilość „dzikich kart”, które mogą zostać użyte w odniesieniu do pomysłów, co do których dany oceniający ma pozytywne odczucia i chce włączyć do dalszych faz oceny, a które nie zdobyły odpowiedniej ilości punktów. Użycie dzikich kart pozwala na uwzględnienie mniej popularnych pomysłów, które w końcowym rozrachunku mogą okazać się przełomowymi.

Bez względu na stosowany model oceny pomysłów należy pamiętać, aby ocenić wszystkie finalne wersje zgłoszonych pomysłów i wrócić z informacją zwrotną do wszystkich innowatorów. Zasady oceny powinny być przedstawione w prostej formie i każdy z uczestników powinien mieć do nich dostęp od samego początku kampanii. W celu skrócenia czasu oceny warto korzystać ze sprawdzonych narzędzi online do zarządzania innowacją, jak HYPE Innovation.

Czytaj więcej: