Zbieranie pomysłów to centralny element kampanii innowacji. Poprzedzony jest etapem wyboru rodzaju kampanii innowacji oraz planowania kampanii, o czym pisaliśmy w poprzednich artykułach. Precyzyjny plan i harmonogram działania pozwala monitorować postępy i wspierać uczestników w rozwoju zgłaszanych pomysłów tak, aby zmaksymalizować szanse na sukces i wyłonienie najlepszych rozwiązań możliwych do wdrożenia.

Bardzo ważne jest, aby skierować Kampanię do właściwej grupy docelowej, gdyż wtedy można liczyć na duże zainteresowanie i zaangażowanie pomysłodawców.

Ile powinna trwać Kampania innowacji pracowniczych?

Kampanie innowacji pracowniczych najczęściej koncentrują się na poszukiwaniu nowych rozwiązań produktowych, redukcji kosztów czy poprawy procesów biznesowych. Kampanie charakteryzuje określony z góry horyzont czasowy. Najkrótsze z nich trwają od dwóch do trzech dni, najdłuższe mogą zająć od czterech do pięciu tygodni. Optymalny czas trwania kampanii to ok. dwa tygodnie, w ciągu których uczestnicy zgłaszają swoje pomysły oraz mają szansę ich rozwoju dzięki napływającej z otoczenia informacji zwrotnej. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT, jak HYPE Innovation pozwalających na zbieranie pomysłów w formule on-line, pozwala na włączenie szerokiego grona uczestników.

Jak motywować pracowników do zgłaszania innowacyjnych pomysłów?

Nieodzownym elementem każdej kampanii jest motywowanie pracowników do wzięcia udziału i zgłoszenia swojej koncepcji lub pomysłu. W przeciwnym przypadku całe przedsięwzięcie może nie doprowadzić do osiągniecia założonego celu – zebrana zostanie niewielka liczba pomysłów, nie zostaną one poddane krytycznemu osądowi, a sama kampania nie będzie miała istotnego wkładu w budowanie kultury innowacji w spółce. Dlatego też tak istotne jest docenianie osób aktywnie uczestniczących w kampanii chociażby w rozmowie face to face lub na firmowym forum oraz motywowanie pozostałych pracowników do zgłaszania swoich pomysłów. W tym celu można wykorzystać takie działania, jak np.:

Oddelegowanie do realizacji projektu – dobrym pomysłem jest umożliwienie autorowi zaakceptowanego pomysłu pokierowania projektem wdrożenia z odpowiednim budżetem i wsparciem zarządu firmy. Jest to szansa na swego rodzaju awans, który spełni skuteczną rolę motywacyjną. Szansa na wprowadzenie pomysłu w życie zachęci do większej kreatywności, a po zakończonym sukcesem wdrożeniu umotywowany pracownik ma większą wiarę we własne pomysły, jest pewny swojej wartości i będzie dążył do osiągania lepszych wyników.

Grywalizacja – polegająca na wyznaczeniu celu - rozwiązaniu konkretnych problemów/zagadnień w firmie. Zgłoszenie najlepszego pomysłu mającego największe szanse na wdrożenie, może być wyzwaniem i zabawą, podczas której pracownicy rywalizują między sobą o zdobycie nagród. Mogą to być np. premia finansowa, vouchery, dofinansowanie edukacji czy udział w szkoleniach. Chęć rozwoju jest bardzo silnym motywatorem do pracy w szczególności nad nowymi pomysłami. Pracownik nagrodzony dofinansowaniem edukacji będzie chciał dalej kształcić się w temacie zgłaszanego pomysłu, co może przynieść wymierne korzyści dla całej firmy.

Dodatkowy dzień wolny  doceniany szczególnie przez młodszych pracowników, dla których ważne jest elastyczne podejście do koncepcji work-life balance. Po skutecznym wdrożeniu innowacyjnego pomysłu warto rozważyć udzielenie zaangażowanemu zespołowi udzielenie dodatkowych dni urlopu na regenerację, co przełoży się też na zwiększenie kreatywności.

Jak promować kampanię?

Ważnym aspektem jest odpowiednie promowanie kampanii. Formy zachęt zapewniające zwiększenie zainteresowania powinny zostać uwzględnione w strategii komunikacji (opracowanej na etapie przygotowania) i mogą przybierać formę materiałów informacyjnych, drobnych gadżetów marketingowych czy elementów grywalizacji.

W cyklu życia kampanii tuż po fazie startowej, podczas której naturalnie odnotowywane jest wysokie zainteresowanie, następuje tzw. „okres martwy”. Wówczas zainteresowanie spada do bardzo niskiego poziomu. W celu skutecznego zarządzania aktywnością w cyklu całej kampanii ważne jest, aby na bieżąco monitorować parametry aktywności i podejmować odpowiednie działania pobudzające. Do najczęściej podejmowanych działań mających na celu powrót na ścieżkę wzrostu zalicza się:

  • Moderację - włączenie ekspertów merytorycznych oraz sponsora kampanii w udzielanie feedbacku na temat zgłoszonych pomysłów w celu ich rozwoju;
  • Przypomnienia - wysyłanie przypomnień informujących o prowadzonej kampanii oraz treści inspiracyjnych z obszaru merytorycznego kampanii.

Menedżer innowacji w toku realizowanej kampanii innowacji pracowniczych powinien skupić się na działaniach umożliwiających zwiększenie zaangażowania uczestników, tj.: moderowaniu dyskusji oraz promowaniu przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: