Transformacja żadnej z gospodarek w kierunku neutralności klimatycznej nie powiedzie się bez innowacji technologicznych. Wiele technologii wykorzystywanych obecnie do zazielenienia działalności człowieka jest niedoskonała, funkcjonuje w niewielkiej skali lub pozostaje w fazie koncepcyjnej. 

W sukurs przedsiębiorcom i naukowcom przychodzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ogłosiło nowy konkurs - Nowe technologie w zakresie energii. Jego celem jest wsparcie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Ma to się odbyć poprzez wdrożenie do działalności gospodarczej konkurencyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne kraju, czego skutkiem ma być wzrost wykorzystania OZE. 

Budżet konkursu o wysokości 377,7 mln zł zostanie rozdysponowany w trzech obszarach tematycznych: 

  • Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu – 125,9 mln zł
  • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru  – 141,2 mln zł 
  • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne – 110,6 mln zł 

Wsparcie dostępne będzie w formie dotacji dla konsorcjów składających się z maksimum 3 podmiotów. Konsorcjum musi składać się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej. Jego liderem musi być przedsiębiorstwo. Nabór wniosków jest już otwarty i będzie trwał do 30 listopada 2021 r.  

Wsparcie udzielane będzie na prace badawczo-rozwojowe w wysokości od 25% do 100% kosztów kwalifikowanych. Udział dotacji jest zależny od wielkości podmiotu oraz rodzaju prowadzonych prac. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest szeroki i obejmuje kategorie, począwszy od wynagrodzeń kadry badawczej, poprzez koszty używania budynków i gruntów, koszty aparatury po podwykonawstwo i materiały. 

Zgodnie z zapowiedzią NCBR, każdy z projektów będzie mógł trwać maksymalnie 77 miesięcy od 3 października 2022 r. i zostać podzielony na 3 fazy. Każda z faz ma obejmować inny rodzaj prac prowadzący od studium wykonalności do gotowego demonstratora technologii. Po każdej z faz NCBR będzie oceniał postępy prac i decydował o kontynuowaniu lub zaprzestania dotowania projektu. Zatem pełne dofinansowanie otrzymają tylko najlepsze projekty, które być może zmienią polski miks energetyczny na dobre.