Tworzenie innowacji wymaga bieżącego śledzenia trendów i dostosowywania swoich planów rozwojowych do zmian w otoczeniu biznesowym. W CRIDO dzięki partnerstwu z HYPE Innovation, mamy dostęp do najlepszych praktyk w obszarze innowacji, stosowanych przez globalne marki.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami poruszanymi przez zagranicznych ekspertów. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją do rozwoju w obszarze innowacji.

Jak pandemia zmieniła proces tworzenia innowacji w firmach?

Artykuł How the Pandemic Changed the Way These Organizations Innovate zawiera podsumowanie i dostęp do rozmów z przedstawicielami biznesu, którzy opowiadają jak pandemia COVID-19 wpłynęła na proces innowacji w ich organizacjach.

Główne wnioski:

Pomimo uzasadnionych obaw, pandemia nie stłumiła wewnętrznej kreatywności pracowników. Było wręcz przeciwnie. Zmiana sytuacji wywołana pandemią mocno wpłynęła na potrzebę dopasowania biznesu do nowych realiów, pojawiły się także nowe wyzwania w obszarze działania samych organizacji. Platforma HYPE znalazła nowe zastosowanie – dając przestrzeń do komunikacji na temat wewnątrzdziałowych wyzwań i potrzeb. Platforma HYPE, angażując nowe grupy użytkowników, stała się bezpiecznym wirtualnym miejscem do prowadzenia konstruktywnych rozmów na temat kierunków zmian.

Jak pandemia wpłynęła na innowacje w Polsce?

Z naszych obserwacji wynika, że lockdown, praca zdalna i konieczność utrzymywania dystansu społecznego sprawiły, że firmy zaczęły poszukiwać rozwiązań, które umożliwią im sprawną komunikację między zespołami. Organizacje otworzyły się na wprowadzanie takich, jak platforma HYPE, rozwiązań IT. Rozwiązań, które posiadają wiele funkcjonalności niezbędnych w procesie tworzenia innowacji i sprawiają, że może on przebiegać efektywnie niezależnie od tego, czy ludzie pracują z biura, z domu czy z drugiego końca świata. Ważne jest jednak to, aby umiejętnie łączyć technologię z potencjałem pracowników, bo tylko takie podejście zagwarantuje długoterminowy sukces.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu: https://blog.hypeinnovation.com/how-covid-19-changed-the-way-these-organizations-innovate.

Jak wprowadzać innowacje w sposób zorientowany na ludzi?

Artykuł How Your Organization Can Innovate in a People-Centric Way przybliża metodę Six 'I's® of Innovation, która została zaimplementowana na platformie HYPE Innovation.

Six 'I's® of Innovation identyfikuje różne persony, w procesie tworzenia innowacji:

  1. Identifiers
  2. Igniters
  3. Investigators
  4. Investors
  5. Implementers
  6. Improvers

Każda z sześciu osobowości posiada inne zdolności i umiejętności oraz wymaga innego rodzaju wsparcia, które organizacja musi zmaksymalizować, aby konsekwentnie i skutecznie wprowadzać innowacje.

Podejście Six 'I's® of Innovation to kolejny dowód na to, że sama technologia nie zapewni oczekiwanego rezultatu. Tylko połączenie jej z potencjałem pracowników, wykorzystaniem tego, co w każdym z nich jest najlepsze, zagwarantuje sukces.

Więcej w artykule: https://blog.hypeinnovation.com/how-your-organization-can-innovate-in-a-people-centric-way.

4 pomysły na kampanie, które pomogą rozpocząć systematyczny proces tworzenia innowacji w firmie

Są branże, które od razu kojarzą się z innowacjami i ciągłymi nowościami. Są też takie, w których ciężko sobie te innowacje wyobrazić. W artykule 4 Idea Campaigns to Kick-Start Collaborative Innovation Across Your Firm można przeczytać o kilku pomysłach na kampanie innowacji, które pomogą rozpocząć systematyczny proces tworzenia innowacji w firmie.

Pomysły na pierwsze kampanie innowacji

  1. Zbieranie najlepszych praktyk z różnych działów
  2. Szukanie pomysłów na pogłębienie relacji z klientami
  3. Udoskonalanie procesu onboardingu, szkoleń, komunikacji wewnętrznej
  4. Audyt ofert, prezentacji czy innych dokumentów skierowanych do klienta

Może się wdawać, że powyższe tematy nie maja wiele wspólnego z innowacjami. Jednak praca zespołowa, wymiana pomysłów, komentarzy, udoskonalane tego, co o tej pory funkcjonowało w firmie, może być dobrym wprowadzeniem do systematycznego tworzenia innowacji. Takie kampanie pozwolą także wydobyć z pracowników ich potencjał.

Szczegóły w artykule: https://blog.hypeinnovation.com/innovation-in-legal-services-sector.