Już w lutym rozpocznie się pierwszy konkurs w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm z PO Inteligentny Rozwój. Dla przedsiębiorców lub ich konsorcjów przeznaczono 190 mln złotych na pokrycie kosztów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych. Koszty kwalifikowane projektu powinny mieścić się w przedziale od 1 do 40 mln złotych. Jednocześnie zakres badań wskazany w projekcie musi wpisywać się w jeden z tematów zawartych w agendzie badawczej programu. Na potrzeby pierwszego konkursu zdefiniowano pięć zakresów tematycznych, takich jak:

  • innowacyjne produkty lecznicze,
  • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Warunkiem przyznania wsparcia jest zobowiązanie do zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce, a czas realizacji projektu nie może przekroczyć 5 lat. Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych. Poza wpisaniem się w agendę badawczą programu, przedsięwzięcia będą oceniane pod kątem innowacyjności rezultatu projektu, doświadczenia zaangażowanej kadry badawczej czy też zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu.

Wnioski będą przyjmowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r.