Ogłoszono pierwszy konkurs z serii programów sektorowych tzw. program INNOCHEM, w ramach którego na wsparcie mogą liczyć firmy działające w branży chemicznej. Głównym celem programu jest wzmocnienie zdolności przedsiębiorców do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego. Obszary badawcze programu powstały w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe firm chemicznych. Konkurs rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 kwietnia br. Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju zaplanowanych badań (badania przemysłowe/prace rozwojowe) może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych. Budżet konkursu to 180 mln PLN.