W ostatnim artykule dotyczącym kosztów w programie Horyzont przyjrzymy się kategorii kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Kategoria pozostałych kosztów bezpośrednich obejmuje szerokie spektrum wydatków, wśród których można wyróżnić:

Koszty podróży, hoteli i diet – związane z realizacją projektu.

Koszty należy wykazywać zgodnie z obowiązującymi zasadami przedsiębiorstwie tzn. jeżeli przyjętą praktyką jest, że osoba na danym stanowisku podróżuje zawsze klasą biznesową, wtedy koszt taki można uznać za kwalifikowany. Co ważne koszty podróży mogą obejmować również powiązane cła, podatki i opłaty jeżeli takie zasady przyjęte są w przedsiębiorstwie.

Sprzęt trwały

W ramach rozliczenia projektu możliwe jest kwalifikowanie głównie kosztów amortyzacji urządzeń, infrastruktury. Koszt wynajmu lub leasingu również może być kwalifikowany jeżeli nie przekracza kosztów amortyzacji w przypadku zakupu podobnych środków trwałych oraz nie obejmuje opłat finansowych.

Towary i usługi

Kwalifikowane są wydatki, które są niezbędne do realizacji projektu takie jak np. tłumaczenie dokumentów, koszty konferencji, na której przedstawione zostaną rezultaty projektu, koszty spotkań i cateringu, zakup materiałów i odczynników, koszty ochrony praw własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu.

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie w ramach Programu Horyzont 2020 rozliczane są 25% stawką zryczałtowaną. Koszty te są związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w ramach przedmiotowego projektu np. koszty administracji i zarządzania, koszty mediów (woda, prąd), wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego, ubezpieczenia itp. Co istotne dla kosztów pośrednich nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej.

Podsumowując informacje przedstawione dotyczące kosztów w ramach programu Horyzont 2020, przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać rozliczając projekt współfinansowany. Zasady przedstawione przez Komisję Europejską są przejrzyste, a dodatkowo mniej restrykcyjne niż w przypadku programów krajowych lub regionalnych, co jest dużym ułatwieniem. Warto więc starać się o środki na realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020.

Warto przeczytać również: