Małe i średnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji szereg instrumentów dotacyjnych pozwalających dofinansować koszty prac B+R. Jednym z nich, choć jeszcze mało popularnym wśród polskich firm, jest Instrument MŚP w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.

W Instrumencie MŚP, przedsiębiorcy, których produkt/proces/usługa znajduje się na końcowych etapach prac (minimum 6 TRL) mogą uzyskać dofinansowanie na dalszy rozwój swojego rozwiązania i przygotowanie go do wdrożenia na rynek. Co istotne, w Instrumencie MŚP, przygotowanie do wdrożenia obejmuje też aspekty biznesowe – opracowanie studium wykonalności i biznes planu oraz wsparcie niefinansowe (doradztwo, networking, mentoring itp.). Wnioski o dofinansowanie będzie można składać aż do IV kwartału 2020 r. (w 9 turach, po których złożone w danym okresie wnioski trafiają do oceny).

W przypadku programu Horyzont 2020 o dofinansowanie ubiegają się przedsiębiorstwa z całej UE, więc na dotację mogą liczyć tylko najbardziej innowacyjne rozwiązania. Dotacja pozwala zaistnieć na arenie europejskiej, dodatkowo, w przypadku tego programu nie wymagane jest utworzenie konsorcjum. Szukając potencjalnych źródeł wsparcia, oprócz krajowych programów, warto wziąć pod uwagę Instrument MŚP.

Poniżej więcej szczegółów na temat programu Horyzont 2020:

Crido: Horyzont 2020

 

Pobierz ulotkę >>> INNOWACJE w HORYZONCIE 2020 -Instrument MŚP