Europejska rada ds. Innowacji (EIC) na ostatnim okrążeniu Horyzontu 2020 przetestuje nowe instrumenty wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Pierwsze pilotażowe konkursy zaplanowane zostały jeszcze na IV kwartał br. i będą kontynuowane w kolejnym roku, a zapowiadają się bardzo ciekawie.

EIC Accelerator – następca flagowego Instrumentu MŚP

EIC Pathfinder – nowy instrument

#WARTO przyjrzeć im się bliżej, bo z dużym prawdopodobieństwem będą one kontynuowane w ramach kolejnego programu ramowego Horyzont Europa na lata 2021-2027. Dziś opowiemy o EIC Accelerator, a w kolejnym artykule przybliżymy tajniki nowego instrumentu – EIC Pathfinder.

EIC ACCELERATOR (dalej również „Akcelerator”) skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia na zaawansowanym już etapie rozwoju innowacji. Konsoliduje wszystkie trzy fazy dobrze znanego Instrumentu MŚP. Po ostatnim konkursie na I fazę Instrumentu MŚP (dziś o godz. 17.00 zakończenie naboru) nie będzie już więcej wsparcia na przygotowanie studium wykonalności. Rada doszła do wniosku, że takimi działaniami powinny zajmować się instytucje krajowe. Akcelerator będzie zatem najbardziej zbliżony swoim zakresem do II fazy z tą różnicą, że projekty będzie można składać już tylko samodzielnie.

Dużą zmianą jest też testowana przez EIC (po raz pierwszy w historii) nowa formuła BLENDED FINANCE tj. nie tylko uzyskanie grantu do 2,5 mln EUR, ale również możliwość oddania mniejszościowych udziałów w spółce za wsparcie kapitałowe, sięgające nawet 15 mln EUR. Finansowanie kapitałowe wymagać będzie przeprowadzenia przez spółkę celową EIC wielopłaszczyznowej analizy finansowej wnioskodawcy i sprawdzenia potencjalnego zainteresowania innowacją na europejskim rynku VC. Do wsparcia kapitałowego wybierane będą projekty charakteryzujące się innowacyjnymi pomysłami o wysokim ryzyku (wysokim potencjale). Konieczne będzie również udowodnienie, że spółka wnioskodawcy „nie kwalifikuje się” do korzystania z usług banku, tzn. nie jest w stanie pozyskać z rynku wystarczających środków inwestycyjnych na rozwój przedsięwzięcia. W przypadku pozytywnej decyzji ekspertów / inwestorów, pozyskane środki będzie można przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem innowacji, w tym również na sfinansowanie wkładu własnego czy koszty powiązane ściśle z fazą wdrożeniową (od TRL 9 włącznie). Takie rozwiązanie wydaje się bardzo atrakcyjne, ponieważ z jednej strony wprowadza nową spółkę w świat europejskiego rynku VC, a z drugiej daje dużą swobodę i samodzielność działania, ponieważ środki finansowe pozyskane w ten sposób można traktować jak środki własne spółki. Poprzednia III faza Instrumentu MŚP zostaje również wchłonięta przez nowy Akcelerator, a usługi wsparcia biznesu będą teraz świadczone niejako równolegle do fazy II.

Proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jest bardzo podobny do wymogów fazy II. Jeżeli chodzi o nowości, to w Akceleratorze pojawia się obowiązek przygotowania prezentacji inwestorskiej (tzw. „pitch deck”), która będzie przedstawiana podczas panelu w Brukseli, gdy wnioskodawca zakwalifikuje się do drugiego etapu oceny. Pojawiają się też nowe wymogi formalne względem tych przedsiębiorców, które chcą ubiegać się o wsparcie w formule Blended finance:

  • dla sektora MŚP (samodzielnie);
  • grant do 2 mln EUR na zaawansowane prace B+R od VI do VIII TRL (intensywność wsparcia - 70%);
  • możliwość ubiegania się o wsparcie kapitałowe (mniejszościowy udział ok. 10-25%) w kwocie do 15 mln EUR m.in. na sfinansowanie ostatniej fazy projektu (TRL 9) i wdrożenie;
  • realizacja projektu do 24 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach dłużej);
  • termin najbliższego naboru: do 9 października 2019 r.;
  • kolejny rundy zaplanowanych naborów: 8 stycznia, 18 marca, 19 maja, 7 października 2020 r.

#WARTO zapoznać się z nową formułą blended finance, a już niebawem przedstawimy krótkie podsumowanie pilotażowego instrumentu PATHFINDER.