8 grudnia 2021 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram konkursów na rok 2022. Harmonogram podlega obecnie procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo, dlatego określone w nim terminy mają charakter orientacyjny i mogą jeszcze ulec zmianie.

Infostrateg

W ofercie pojawiło się kilka znanych z poprzednich edycji konkursów. Pierwszy z nich to Infostrateg wspierający rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Przyszłoroczny, trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez UOKiK: „Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”. Konkurs został już ogłoszony, a nabór trwa do 27 stycznia 2022 r. Przewidziana alokacja wynosi 18,4 mln zł. W ramach programu Infostrateg w harmonogramie na przyszły rok zaplanowane są jeszcze czwarty i piąty konkurs z budżetem odpowiednio 210 mln zł (na projekty tematyczne) i 60 mln zł (na projekty zamawiane). Szczegóły dotyczące konkursów poznamy w drugim i czwartym kwartale 2022 roku.

Gospostrateg

W 2022 możemy się także spodziewać naborów wniosków w ramach programu Gospostrateg - strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych mającego na celu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. W roku 2022 zaplanowano 3 konkursy Gospostrateg (VIII, IX i X), z czego dwa (VIII i X), z budżetem 25 mln zł każdy, będą dotyczyć projektów zamawianych, a jeden (IX), z budżetem 80 mln zł, zostanie przeprowadzony w ramach naboru otwartego. Ogłoszenie konkursów planowane jest na pierwszy, drugi i trzeci kwartał przyszłego roku.

Nowe Technologie w Zakresie Energii

W harmonogramie przewidziano również drugi konkurs Nowe Technologie w Zakresie Energii wspierający osiągnięcie neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Planowana alokacja to aż 393 mln zł. Interesujące z punktu widzenia wnioskodawcy jest, czy formuła konkursu będzie taka sama jak w pierwszym konkursie ogłoszonym w lipcu 2021, gdzie projekt musiał być podzielony na trzy fazy: fazę I obejmującą wykonanie studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, fazę II o charakterze badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych oraz fazę III o charakterze eksperymentalnych prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych. Szczegóły poznamy już w pierwszym kwartale 2022 roku.

BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

Kolejny, znany już z poprzednich lat konkurs to BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, który realizowany jest wspólnie przez NCBR i PKP PLK S.A., a jego głównym celem jest rozwój innowacji w branży kolejowej. W ramach drugiego konkursu BRIK poszukiwane będą nowe rozwiązania z czterech obszarów tematycznych: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, ekologia i usprawnienie procesu diagnostyki infrastruktury. Ogłoszenie konkursu planowane jest na pierwszy kwartał, a rozpoczęcie naborów wniosków na drugi kwartał 2022 roku. Przewidziana alokacja wynosi 34,8 mln zł.

Hydrostrateg

W ofercie NCBR na 2022 rok pojawią się także nowe programy, takie jak na przykład Hydrostrateg. Nazwa konkursu sugeruje, że będzie on dotyczył projektów realizowanych w konsorcjach. Ogłoszenie planowane jest na drugi kwartał, a nabór na trzeci kwartał 2022 roku. Budżet przewidziany w ramach konkursu nie został jeszcze ogłoszony.

NCBR i PKN Orlen

Atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorstw wydaje się również nowe w ofercie NCBR wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN Orlen. O wsparcie będą mogły ubiegać się projekty B+R, których efektem ma być zwiększenie skali wdrożeń przemysłowych i innowacyjnych rozwiązań w Grupie ORLEN. Dla NCBR to kolejny duży krok w realizacji strategii odpowiadającej m.in. na politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Szczegóły dotyczące konkursu oraz przewidziany budżet zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w pierwszym kwartale, natomiast nabór zaplanowano na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku.

Oprócz powyższych, w przyszłorocznej ofercie NCBR znaleźć będzie można konkursy w ramach następujących programów krajowych:

  • Lider skierowany do młodych naukowców – dwa konkursy (XIII i XIV) z alokacją 80 mln zł każdy,
  • RID II (Rozwój Innowacji Drogowych) wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA z budżetem 11,6 mln zł,
  • CuBR V - realizowany wspólnie przez NCBR oraz KGHM Polska Miedź S.A. z budżetem 34,8 mln zł,
  • Programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa (konkurs 4/N/2022 oraz 13/2022).

A także blisko 30 programów międzynarodowych.

Warto podkreślić, że prezentowany harmonogram nie jest ostateczny, a zmiany będą publikowane na bieżąco.

Harmonogram NCBR na 2022 r. dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2022