Zgodnie z definicją, hackathon to wydarzenie skierowane do programistów. Informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak graficy, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem. Hackathony odbywają się w krótkim czasie, np. w ciągu 48 godzin, zazwyczaj na przestrzeni weekendu. Zadanie do wykonania ogłaszane jest w dniu rozpoczęcia konkursu. Przy ocenie finalnego projektu pod uwagę brana jest wyłącznie praca wykonana podczas trwania wydarzenia.

Ewolucja hackathonu

Formułę, jaką jest hackathon wykorzystuje się coraz częściej nie tylko w procesie rozwiązania problemów programistycznych i informatycznych, ale także do tworzenia nowych rozwiązań, np. wykorzystując pewne elementy hackathonowego warsztatu przy organizacji burzy mózgów.

Czy hackathon jest narzędziem efektywnym?

Oczywiście że tak, pod warunkiem, że ma się świadomość jakim jest narzędziem i do czego służy. Obecnie tę formułę wykorzystuje się do pracy start-upów przy rozwiazywaniu wyzwań biznesowych z udziałem informatyków i zasobów informatycznych. Ograniczeniem mogą być moce obliczeniowe i zasoby informatyczne. Każda obróbka bazy danych wymaga ogromnych mocy obliczeniowych i odpowiedniej analityki, idącej w kierunku rozwiązania. Rozwiązaniem stosowanym obecnie jest chmura obliczeniowa - jako element technologiczny, jako zasób informatyczny i platforma komunikacji. I te dwa ostatnie elementy moim zdaniem stanowią istotę powodzenia operacji, poszukiwania rozwiązania. Ponadto istotę stanowi także stan wiedzy w danym obszarze, który warunkuje sukces. Z założenia nadmiar wiedzy teoretycznie ogranicza pole potencjalnych rozwiązań, ale nie o nadmiar wiedzy tutaj chodzi, tylko o pewne podstawy - jak znajomość branży, kierunki rozwoju, znajomość firmy, świadomość procesów czy warunki brzegowe, które są wymagane, aby rozwiązanie zostało wdrożone.

W praktyce, w hackathonach biorą udział studenci - oczywiście przy wsparciu doświadczonych mentorów. Studenci są źródłem „nieograniczonych możliwości twórczych” i kreatywności, jednak aby uzyskać oczekiwany efekt, ważne jest zapoznanie uczestników z branżą we wprowadzeniu poprzedzającym hackathon. Przygotowanie założeń powinno być uzupełnione o szczegółową analitykę rynku, obejmującą np. takie informacje jak wielkość i rodzaj rynku, produkty, konkurencja, kierunki rozwoju, wyzwania. Takie wprowadzenie zdecydowanie zwiększa szanse na otrzymanie rozwiązania lub pomysłów na wysokim poziomie.

Czy jest to reguła? Chyba nie, zawsze to jednak kwestia ciągłego doskonalenia procesu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań….