Wiele firm przekonało się, jak ważną rolę odgrywają innowacje w budowaniu przewagi rynkowej. W wielu przedsiębiorstwach funkcjonują wewnętrzne działy B+R, które na co dzień odpowiadają za rozwój nowych produktów/ usług, czy technologii. Dynamiczne zmiany rynkowe oraz rosnąca presja wzrostu przychodów i zyskowności prowadzonego biznesu wymusza konieczność stałego monitorowania i usprawniania procesów innowacyjnych. Istotność tematu innowacji w organizacjach ciągle nabiera na znaczeniu i podlega bieżącej transformacji. Ważne jest, aby tworzenie nowych rozwiązań nie było wyłącznie rolą działu B+R, tylko angażowało możliwie szerokie grono pracowników i partnerów danej firmy.

Coroczne spotkanie innowatorów

W zeszłym tygodniu po raz kolejny mieliśmy możliwość uczestnictwa w corocznym Forum Innowacji organizowanym przez naszego Partnera - Hype Innovation – światowego producenta oprogramowania do zarządzania innowacją. Podczas wydarzenia mieliśmy możliwość posłuchać i wymienić się wiedzą na temat obecnych wyzwań i obowiązujących trendów w zarządzaniu innowacją, z jakimi mierzą się obecnie menedżerowie innowacji z największych globalnych firm.

W niniejszym wpisie chcemy podzielić się i wskazać, jakie są główne obszary rozwoju innowacji przedsiębiorstw, które były podnoszone podczas wydarzenia.

Główne obszary rozwoju innowacji

Wiodące trendy są ściśle związane z neutralnością klimatyczną, czy szeroko rozumianą równością szans na rynku pracy, i mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w prowadzonych programach innowacji. Wiele globalnych firm w ramach prowadzonych inicjatyw związanych z pozyskiwaniem innowacji zwróciło szczególną uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem usprawnień – rozwoju produktów, czy technologii produkcji, które przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2, czy też zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Rosnąca świadomość konsumentów i poszukiwanie produktów z recyklingu oraz o minimalnym wpływie na środowisko, przekłada się na uruchomienie kampanii innowacji pracowniczych dotyczących tworzenia zrównoważonych produktów oraz poruszających tematykę gospodarki obiegu zamkniętego.

Drugim bardzo istotnym trendem jest uruchamianie kampanii innowacji mających na celu poprawę warunków pracy, w szczególności ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań sprzyjających akceptacji różnorodności kulturowej i włączenia w środowisku biznesowym. Kwestie równości szans i niedyskryminacyjnego dostępu do produktów / usług mają także odzwierciedlenie w kampaniach innowacji ukierunkowanych na poszukiwanie usprawnień produktowych / usługowych umożliwiających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

W celu pełnego wykorzystania potencjału organizacji w zakresie tworzenia i rozwoju innowacji warto zwrócić uwagę na wagę systematycznego podejścia, które jest w stanie zapewnić stały dostęp do odpowiedniej ilości pomysłów, które następnie w wyniku rozwoju będą miały szanse zostać wdrożone. Dlatego warto już dziś zaplanować kampanie innowacji z wykorzystaniem skutecznych narzędzi online jak platforma Hype Innovation.

Warto sprawdzić