Opublikowany został harmonogram naborów konkursów na kolejny, 2018 rok. Z pierwszego wrażenia wydaje się, że jest on bardzo podobny do harmonogramu dla 2017 roku. Jest jednak wiele zmian, które dla niektórych firm, szczególnie tych z Mazowsza będą problematyczne. Przede wszystkim dlatego, że firmy te będą musiały mocno zweryfikować swoje plany biznesowe pod kątem projektów badawczo-rozwojowych.

Idąc po kolei:

  • program Szybka ścieżka dla MŚP i dużych (działanie 1.1.1)
  • programy sektorowe: INNOMOTO, InnoNeuroPharm, INNOship, Innowacyjny Recykling (działanie 1.2)
  • projekty aplikacyjne (działanie 4.1.4)
  • Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (działanie 4.1.2)

zupełnie wyłączają Mazowsze. Wszystkie konkursy skierowane są dla firm z regionów słabiej rozwiniętych czyli z pozostałych 15 województw. Budżet to prawie 4 mld złotych.

W ramach Szybkiej ścieżki zwiększono też budżet dla dużych firm do 1,4 mld złotych. Skrócono też nabory wniosków w grudniu i tym razem skończą się przed okresem świątecznym.

Zaplanowano znacznie mniej programów sektorowych bo tylko cztery z tym, że jeden jest zupełnie nowym programem – INNOship. Ma on za zadanie wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze stoczniowym. Szczególnie ciekawie wyglądają programy INNOMOTO i InnoNeuroPharm, ze względu na wysokie budżety – wynoszą odpowiednio 300 mln złotych i 230 mln złotych.

Z analizy Crido (pobierz raport: Wsparcie działalności B+R+I w Polsce) wynikało, że programy sektorowe są lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorców i dlatego miały znacznie wyższy poziom skuteczności więc szkoda, że ograniczono ich ilość. Być może alternatywą jest zupełnie nowa formuła konkursu z działania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, w ramach których pojawiły się wspólne przedsięwzięcia z województwem lubelskim, łódzkim i śląskim.

Pozytywną informacją jest zaplanowanie jeszcze jednego konkursu z działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w II/III kwartale. Również Kredyt na innowacje technologiczne (działanie 3.2.2) pojawi się w pierwszej połowie roku. Konkurs będzie trwał od 15 lutego do 24 maja i zostanie podzielony, tak jak Badania na rynek (działanie 3.2.1) na rundy. Budżet został zwiększony z 400 mln złotych do 550 milionów złotych.

Firmom z Mazowsza, ale tym z sektora małych i średnich zostają programy takie jak Bony na innowacje, Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Ochrona własności przemysłowej, Wsparcie MŚP w dostępnie do rynku kapitałowego 4-stock czy też Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Mogą też składać wnioski na konkursy inwestycyjne czyli Badania na rynek, Kredyt na innowacje technologiczne oraz Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. W przypadku programu na infrastrukturę B+R wnioski mogę złożyć również duże firmy z Mazowsza. Działalność badawczo-rozwojową będą oni mogli wesprzeć z programu regionalnego dla województwa mazowieckiego ale budżet nie jest imponujący. W sumie na projekty B+R, bony na innowacje, zaplecze B+R przeznaczono niewiele ponad 96 mln złotych.

Cały harmonogram dostępny jest na stronie Ministerstwa: Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2018 rok