Druga połowa roku zapowiada się bardzo pracowicie. Oprócz tego co już zostało zaplanowane w harmonogramie PO Inteligentny Rozwój to w połowie lipca ogłoszono dwa nowe konkursy w ramach Szybkiej ścieżki. NCBR zdecydował się na wsparcie obszarów takich jak technologie kosmiczne oraz tworzywa sztuczne.

Należy podkreślić, że w obu konkursach na dotację mogą liczyć również projekty z woj. mazowieckiego. Takiej możliwości już dawno nie ma w Szybkiej ścieżce o charakterze horyzontalnym. Projekty z województwa mazowieckiego zyskały zatem nowe środki w wysokości 86 mln PLN (50 mln PLN na technologie kosmicznie oraz 36 mln PLN na obszar tworzyw sztucznych).

Ogólnie, budżet konkursu „technologie kosmiczne” wynosi 300 mln PLN a nabór projektów będzie realizowany w terminie od 2 września do 15 listopada 2019 r. Dla konkursu „tworzywa sztuczne” budżet wynosi 180 mln PLN. Nabór odbędzie się od 2 września do 15 listopada 2019 r. W obu konkursach minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, ale dotyczy to przypadku kiedy projekt jest realizowany samodzielnie przez MŚP, dla pozostałych jest to 2 mln PLN.

Niezależnie od Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, każdy z konkursów tematycznych ma swoje precyzyjne zakresy tematyczne co oznacza, że należy oczekiwać konkretnych rezultatów w postaci nowych produktów, usług czy też technologii produkcji. Pomysł na projekt musi bezwzględnie wpisać się w wybrane zagadnienie z zakresu tematycznego. Co ciekawe, nazwa konkursów może być myląca – wparcie przeznaczone jest nie tylko dla przedsiębiorstw działających bezpośrednio w obszarze produkcji tworzyw sztucznych czy technologii kosmicznych, ale także tych powiązanych z sektorami. Przykładowo, w ramach konkursu „tworzywa sztuczne” zakwalifikować można projekty dotyczące np. rozwoju technologii druku 3D, innowacyjne technologie recyklingu czy opracowania tworzyw możliwych do wykorzystania w ciele człowieka, bądź do hodowli komórek.

Więcej informacji na temat konkursów na stronie NCBR:

Tworzywa sztuczne

Technologie kosmiczne

Harmonogram najciekawszych konkursów, które są zaplanowane do końca tego roku można znaleźć na naszej stronie.