Cyfrowa rewolucja, Przemysł 4.0, Sztuczna inteligencja, Internet of Things, Automatyzacja, Robotyzacja…

W ostatnich latach powyższe terminy podobnie jak wiele innych koncepcji i technologii z szeroko pojętego obszaru ICT pojawiają się w większości dyskusji o kierunkach rozwoju zarówno na poziomie całej gospodarki jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Co więcej, o ile jeszcze dwie dekady temu niewielu wierzyło, że bardzo duża część życia i biznesu przeniesie się do świata „online”, a wykorzystanie inteligentnych robotów zrewolucjonizuje sektor przemysłowy, o tyle teraz automatyzacja i cyfryzacja stają się niezbędnym warunkiem do osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Technologie cyfrowe a budżet UE

Znajduje to odzwierciedlenie w priorytetach i celach, jakie stawia przed sobą Unia Europejska. Jednym z pięciu celów unijnej polityki spójności na lata 2021-2027 jest „bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa”, której zbudowanie będzie możliwe m.in. dzięki transformacji cyfrowej. Cele i założenia, przekładają się na realne działania i programy wspierające rozwój i wdrażanie technologii cyfrowych. Zarówno Umowa Partnerstwa jak i tworzone na jej podstawie projekty programów przewidują wsparcie dla przedsiębiorstw (w tym w szczególności MŚP), które planują wprowadzenie w swojej działalności rozwiązań związanych z automatyzacją, robotyzacją i cyfryzacją.

O ile na pierwsze konkursy w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 czy Krajowego Planu Odbudowy przyjdzie nam jeszcze poczekać, o tyle już w tym roku małe i średnie przedsiębiorstwa  miały możliwość wnioskować o dofinansowanie projektów związanych z cyfryzacją i automatyzacją. Pierwszym instrumentem wsparcia koncentrującym się na działaniach z zakresu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw był zakończony w czerwcu 2021 Pilotaż Przemysł 4.0. Przed nami kolejna szansa na sfinansowanie wydatków związanych z cyfryzacją przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bony na cyfryzację

Od 20 września do 20 października 2021, w ramach Działania 6.2 PO IR „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację”, MŚP będą mogły ubiegać się o wsparcie na wdrożenie technologii cyfrowych niezbędnych do zmiany procesów i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii lub budowania odporności na podobne sytuacje, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Szczególnie wspierane będą podmioty działające w branżach szczególnie dotkniętych obostrzeniami związanymi z COVID-19.

Stanowiąca pomoc de minimis dotacja może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, do których należą:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego (obligatoryjne),
  • zakup środków trwałych,
  • zakup usług doradczych i/lub szkoleniowych.

W planowanym naborze wysokość kosztów kwalifikowanych projektu musi mieścić się w przedziale 60 - 300 tys. PLN. Co istotne, do kosztów kwalifikowanych projektu można zaliczyć zarówno koszty planowane do poniesienia jak i już poniesione (od 1 lutego 2020 r.). Budżet konkursu wynosi aż 110 mln PLN.

„Pilotaż Przemysł 4.0” oraz „Bon na cyfryzację” są dopiero pierwszymi działaniami koncentrującymi się na wsparciu MŚP w zakresie cyfryzacji i automatyzacji, a biorąc pod uwagę cele i priorytety nowej Perspektywy Finansowej wkrótce możemy spodziewać się następnych konkursów dedykowanych temu obszarowi, o których również będziemy informować na blogu.

Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień 10 września 2021 roku