Samurai Labs, pierwsze w Polsce laboratorium sztucznej inteligencji walczące z cyberprzemocą, otrzymało grant w ramach I Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020. Pozyskane wsparcie firma wykorzysta na opracowanie studium wykonalności, pozytywna decyzja Komisji Europejskiej otwiera organizacji drogę do dofinansowania na realizację projektu.

Dlaczego Samurai Labs zajęło się problemem cyberprzemocy?

Problem przemocy w sieci jest niezwykle istotny, ponieważ może dotknąć każdego – dorosłych, dzieci, młodzież. Do tej pory nie zostało stworzone efektywne narzędzie monitorujące komentarze na Facebooku czy innych mediach społecznościowych. Zdaniem Marka Zuckerberga, szefa Facebooka, na stworzenie takiego narzędzia potrzeba przynajmniej 5-10 lat. Obecnie, substytutem mającym realizować to zadanie jest armia moderatorów zatrudnionych przez technologicznego giganta. Jednak biorąc pod uwagę liczbę komentarzy pojawiających się każdej minucie w mediach społecznościowych możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie jest to optymalne rozwiązanie. Dlatego Samurai Labs rozpoczęło prace nad narzędziem wykorzystującym sztuczna inteligencję. Tylko ona pozwala na natychmiastową i automatyczną reakcję, co jest kluczowe dla obniżenia przemocy - działając od razu, zapobiegamy jej eskalacji.

Jak działa system Samurai Labs?

Narzędzie skutecznie łączy najnowsze osiągnięcia z dziedziny uczenia maszynowego z wnioskowaniem na podstawie wiedzy eksperckiej, co stanowi tzw. trzecią falę sztucznej inteligencji wg klasyfikacji DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Dzięki temu innowacyjnemu podejściu, osiągnięcia prototypu Samurai pozostawiają daleko w tyle amerykańskich potentatów pracujących nad podobnymi rozwiązaniami. Opracowywany prototyp poddawany jest licznym i bardzo rygorystycznym testom, wykorzystującym rzeczywiste dane pochodzące z forów internetowych oraz mediów społecznościowych. W ten sposób system dostosowywany jest do realiów.

Dlaczego wsparcie z Instrumentu MŚP (Horyzont 2020)?

Innowacyjne rozwiązanie są bardzo czasochłonne, kosztowne a ryzyko niepowodzenia projektu jest wysokie.  Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały możliwość pozyskania wsparcia ze środków publicznych i amortyzacji ewentualnych strat. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi program Horyzont 2020. Program ten wspiera tylko przełomowe innowacje, które mogą rozwiązać globalny problem. Nie ma wątpliwości, że rozwiązanie Samurai Labs spełnia to kryterium i ma potencjał do rzeczywistego obniżenia zjawiska cyberprzemocy. Ponadto nad projektem pracuje interdyscyplinarny zespół naukowców i ekspertów, co również pozytywnie wpłynęło na ocenę projektu w konkursie Instrument MŚP.

Wymagający proces

Warto wspomnieć, że wskaźnik sukcesu w programie Horyzont 2020 jest znacznie niższy nić w przypadku konkursów krajowych. Przy na prawdę innowacyjnych projektach warto jednak aplikować o wsparcie z Komisji Europejskiej. Grant z Horyzontu stanowi bowiem swego rodzaju pieczęć jakości, a tym samy ułatwia dotarcie do inwestorów z rynku prywatnego a także pozyskanie kolejnych grantów ze środków krajowych.

Zespół CRIDO był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych Samurai Labs do konkursu Instrument MŚP.