Znamy już szczegóły nowego naboru EIC Accelerator organizowanego w ramach Programu Horyzont Europa. Podczas wczorajszej inauguracji programu EIC, przedstawione zostały założenia nowego konkursu, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród polskich innowacyjnych MŚP w ramach pilotażowej edycji przeprowadzonej w 2020 r.

Poniżej przedstawiamy główne założenia konkursu.

Kto może aplikować?

O wsparcie w ramach EIC Accelerator mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps - zatrudniające do 500 osób (finansowanie wyłącznie w formie equity).

Jakie projekty mają szanse na wsparcie?

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów oferujących przełomowe innowacje produktowe, procesowe lub usługowe. Co ważne, na moment aplikowania o wsparcie rozwiązanie powinno znajdować się na minimum 5/6 poziomie gotowości technologicznej.

W 2021 r. wnioski będzie można składać w ramach dwóch typów naborów:

  1. ogólnego – bez ograniczeń tematycznych i branżowych
  2. tematycznego – dedykowanego dla projektów z zakresu: Zielonego Ładu oraz Strategicznych technologii cyfrowych i branży ochrony zdrowia

Proces oceny

Nabór wniosków będzie dwuetapowy. Początkowo oceniany będzie wniosek wstępny. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie zweryfikowane w ramach wstępnej oceny, będą mieli maksymalnie 12 miesięcy, aby złożyć wniosek właściwy. Elementem oceny wniosku właściwego jest spotkanie w ramach panelu ekspertów.

Ocena wniosków będzie realizowana według trzech głównych kryteriów oceny tj.:

  1. Doskonałość (Excellence)
  2. Wpływ (Impact)
  3. Poziom ryzyka, wdrożenie i uzasadnienie potrzeby dofinansowania (Level of risk, implementation, and need for Union support)

Terminy

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony w trybie ciągłym. Czas oczekiwania na wynik to maksymalnie 4 tygodnie.

Nabór wniosków właściwych zaplanowano w terminie:

  • do 9 czerwca br.
  • do 6 października br.

Budżet i finansowanie

Łączny budżet naboru wynosi 1 087,6 mln EUR, z czego 592,5 mln EUR przeznaczone jest na nabór ogólny i 495,1 mln EUR na tematyczny.

Wnioskodawcy mają możliwość otrzymania finansowania w formie mieszanej, czyli łączącej komponent grantu oraz inwestycji kapitałowej (equity). Poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi od 0,5 do 2,5 mln EUR i dotyczy on finasowania fazy rozwojowej projektu (do TRL 8). Finansowanie w formie equity wynosi do 15 mln EUR.

Więcej szczegółów na stronie naboru: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en#ecl-inpage-222

Nie czekaj, skonsultuj swój pomysł na projekt jeszcze dziś i sprawdź, jak możemy pomóc w pozyskaniu wsparcia w ramach EIC Accelerator.  

Czytaj więcej: