W ostatnich dniach lipca br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało o aktualizacji harmonogramu konkursów Programu Inteligentny Rozwój na 2019 rok. Do agendy dołączono kolejny już nabór w ramach działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dotacja na rozwój własnego centrum B+R

Będzie to już siódmy w tej perspektywie finansowej konkurs o bezzwrotną dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Dofinansowaniem objąć można m.in. nabycie lub leasing nieruchomości, koszty prac budowlanych, zakupu sprzętu czy własności niematerialnych i prawnych. Docelowo, stworzona infrastruktura ma służyć przedsiębiorcy do realizacji prac badawczych w perspektywie kilku kolejnych lat.

Niewykorzystany budżet

Także z powodu szerokiego katalogu kosztów kwalifikowanych działanie 2.1 niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. W poprzedniej edycji zakończonej w kwietniu tego roku, której wyniki poznaliśmy 10 dni temu ocenie merytorycznej poddano 97 aplikacji, z czego 41 zakwalifikowało się do dofinansowania. Mimo to, budżet konkursu nie został wyczerpany: z dostępnych 400 mln PLN, Ministerstwo jako rekomendowaną kwotę dofinansowania uznało blisko 277 mln PLN, czyli niecałe 70% budżetu (wartość ta może jeszcze ulec obniżeniu na etapie podpisywania umów o dofinansowanie).

Ogłoszenie kolejnej, nieplanowanej dotąd edycji konkursu wynika najpewniej właśnie z „nadwyżki” w budżecie działania. Nieznany jest jeszcze harmonogram naborów na 2020 rok, jednak niewykluczone, że jesienny konkurs dla działania 2.1 będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej – tym bardziej warto wykorzystać szansę na dofinansowanie inwestycji w rozwój. Warto dodać, że jest to szczególny konkurs dla dużych przedsiębiorców, którzy w tej perspektywie nie mają więcej możliwości aby pozyskać wsparcie w formie dotacji na środki trwałe związane z działalnością B+R.

Ogłoszenie szczegółowych zasad naboru już za miesiąc: zachęcamy do śledzenia naszego bloga.

Najważniejsze informacje o działaniu 2.1

  • Termin naboru wniosków: od 26 września do 14 października 2019 r.
  • Budżet konkursu: 350 mln PLN
  • Poziom dofinansowania na część zakupową: od 10% do 70% kosztów kwalifikowanych

Więcej szczegółów w artykule Rusza kolejny konkurs "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" .