Do 9 października duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją w celu zwiększenia stopnia automatyzacji swojej firmy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, programu A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Alokacja na projekty konkursowe wynosi ponad 1 mld zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie finansowe mają szansę otrzymać projekty mające na celu wprowadzenie rozwiązań dotyczących transformacji cyfrowej. Program koncentruje się na inicjatywach związanych z automatyzacją, sztuczną inteligencją i procesami cyfrowymi, które przyczynią się do transformacji danej firmy w kierunku osiągnięcia statusu inteligentnej fabryki (Smart factory). Zakres projektów uprawnionych do wsparcia obejmuje m.in. cyfryzację procesów biznesowych oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) w celu zarządzania procesami biznesowymi, kreowanie specjalistycznych dziedzinowych platform cyfrowych, implementację dedykowanych systemów automatyzujących procesy w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego, transformację w kierunku Przemysłu 4.0 z uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych czy też wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.

Jakie koszty można dofinansować w ramach projektu?

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje przede wszystkim zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. maszyn, urządzeń oraz systemów związanych z transformacją cyfrową – np. roboty przemysłowe, technologie chmurowe, M2M, IoT, Big Data, VR i AR, rozwiązania oparte na GPS i technologiach lokalizacyjnych, systemy przetwarzania danych, analizy predykcyjne. Kwalifikowane będą także koszty powiązane z przedsięwzięciem inwestycyjnym, takie jak zakup gruntu czy prace budowlane.

Na ile wsparcia można liczyć?

Wartość projektu musi mieścić się w przedziale od 8 do 140 mln zł, a poziom dofinansowania jest uzależniony od lokalizacji inwestycji, bowiem jest zgodny z mapą pomocy regionalnej. W zależności od województwa może wynosić od 20% do 50% kosztów kwalifikowalnych. Dotacji nie otrzymają inwestycje realizowane na terenie podregionów lub gmin województwa mazowieckiego wykluczonych z regionalnej pomocy publicznej tj. na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w 9 powiatach ościennych (grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, otwockim oraz wołomińskim). Pewne ograniczenia co do rodzaju przedsięwzięć mogą spotkać także przedsiębiorcy z regionu województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

O czym należy pamiętać?

Dotację można uzyskać dla przedsięwzięć, które zakończą się przed 30.06.2026 roku. Preferowane będą inwestycje, które są przygotowane do realizacji, tj. posiadają odpowiednie pozwolenia oraz zezwolenia i zadeklarują zakończenie realizacji przed końcem 2024 roku. Na dodatkowe punkty mogą również liczyć projekty, które generują nowe, wysoko specjalistyczne miejsca pracy, zwiększają zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa oraz przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Aby skorzystać z dotacji, niezbędne będzie między innymi przygotowanie kompletnego biznesplanu projektu oraz zebranie ofert od potencjalnych dostawców na wszystkie planowane koszty inwestycyjne. Ważne jest także udokumentowanie wkładu własnego — w przypadku kredytu konieczne jest pozyskanie promesy kredytowej od banku, dlatego nie warto zwlekać z przygotowaniem projektu na ostatnią chwilę.

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach--tryb-konkursowy


Zobacz film: Fundusze europejskie – szeroki strumień, do którego wciąż można wskoczyć

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  i Ścieżka SMART – termin został przedłużony do końca października. Dla niektórych to dobra wiadomość. Czasu na przygotowanie projektu będzie bowiem więcej. Dla innych niestety nie – na zamknięcie rundy będzie trzeba czekać o cztery miesiące dłużej, co może wpływać na decyzje biznesowe. Jak obecnie wygląda nabór wniosków? Co z innymi konkursami? Zapraszamy rozmowę z ekspertką.