Myśląc o tym, jak zagraniczne koncerny budują wartość w oparciu o innowacje często skupiamy się tylko na wielomiliardowych nakładach na badania i rozwój. Bardzo często naszym rozważaniom umyka rosnąca otwartość globalnych liderów do współpracy z partnerami „z zewnątrz”. Dzięki możliwości współpracy z korporacyjnym centrum innowacji Merck w Darmstadt miałem możliwość zapoznać się z podejściem tej firmy do budowania przez nią wartości dla akcjonariuszy.

Innowacja przez osmozę

Niemiecki koncern farmaceutyczny Merck uważany jest za historycznie pierwszy koncern farmaceutyczny na świecie. Obecnie ten gigant chemiczno-farmaceutyczno-materiałowy postrzegany jest dodatkowo jako jeden z liderów innowacji, między innymi dzięki wykorzystaniu transferu wiedzy z podmiotami działającymi na innych rynkach lub na zupełnie innym poziomie dojrzałości biznesowej.

Centra innowacji Merck stają otworem przed zewnętrznymi specjalistami z całego świata, także z grona startupów (poprzez akcelerator korporacyjny).

Model outside-in

Dlaczego firma, która w 2017 roku wydała na rozwój i innowację 10 mld PLN sięga po kompetencje startupów czy firm działających w takich obszarach jak IT, IoT czy smart city?

W ten sposób:

  • dostosowuje się do nowych trendów rynkowych (zwiększa swoje szanse na zaadresowanie potrzeb nowych grup klienckich, np. na rynkach przyszłości takich jak Afryka),
  • rozpoznaje potencjalne obszary wykorzystania jej produktów w średnim i długim horyzoncie czasowym,
  • testowanie nowych strumieni przychodowych w obszarach innych niż strategicznie kluczowe,
  • stosuje strategic hedging – czyli przyjęcie postawy „A co jeśli…” - podejście takie umożliwia testowanie działań idących często w poprzek kierunku wyznaczonego przez zarząd a zdobyta wiedza pozwala, w razie konieczności, na szybkie dostosowanie się do zmian rynkowych (i uniknięcie korporacyjnego zgonu w stylu Kodaka).

Koncern stworzył dodatkowo takie struktury jak własny think tank złożony ze specjalistów spoza swojej rynkowej strefy komfortu Merck wykorzystuje potencjał drzemiący w koncepcjach biznesowych płynących spoza organizacji, dzięki czemu zwiększa swój własny firmowy know-how.

Jak to jest zrobione?

Zespół odpowiadający za innowację w Merck funkcjonuje równolegle do działu R&D. Struktury te pełnią zadania komplementarne, zadania Innovation Centre są skupione bardziej na stronie biznesowej wykorzystania technologii. Jednocześnie ta interdyscyplinarna grupa ekspertów, finansowana i nadzorowana bezpośrednio przez zarząd grupy, otrzymała dostęp do wszystkich pracowników Merck – co znacząco skraca ścieżkę wdrażania nowatorskich koncepcji na rynku.

Efekty

Jakie przykładowe efekty przyniosło grupie Merck otwarcie na nowe technologie?

  • W 2019 roku Merck pozyskał amerykański patent na rozwiązanie oparte na blockchain pozwalający spółce na zapewnienie jakości produktów farmaceutycznych na całej długości łańcucha dostaw – poprzez projekt pochodzący wprost z Innovation Centre.
  • W ciągu 4 lat istnienia akceleratora Merck pracował z 50 spółkami startupowymi z całego świata – od firm zajmujących się sztuczna inteligencją po przenośne laboratoria malaryczne.