Innowacyjność jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, czynnikiem wpływającym na pozycję konkurencyjną firmy, dlatego szczególnie istotne jest uwzględnienie jej w planach biznesowych spółki. Budowę strategii rozwoju warto rozpocząć od kompleksowej diagnozy obecnego stanu innowacyjności w firmie. Jest to istotny krok zarówno dla przedsiębiorstw, które już teraz prowadzą działalność w obszarze innowacji, jak i dla tych, które dopiero planują rozwój w tym kierunku.

Diagnoza innowacyjności jest narzędziem dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi pytania związane z działalnością innowacyjną w ich firmie, takie jak:

 • Czy to co robię obecnie można nazwać „innowacją”?
 • Czy w tym co robię jest potencjał innowacyjny?
 • Czy moje działania w obszarze innowacji są prowadzone prawidłowo? Co robię dobrze? Co robię źle?
 • Dlaczego pomimo dużych nakładów nasza działalność innowacyjna nie przynosi oczekiwanych efektów?
 • Co mogę zrobić, żeby poprawić poziom innowacyjności w mojej firmie?
 • W którym kierunku powinniśmy się rozwijać?

Prawidłowo przeprowadzona diagnoza innowacyjności pozwala uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania i ułatwia opracowanie efektywnej strategii działania, która przełoży się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę innowacyjności?

 • Stanowi obiektywną ocenę efektywności obecnie realizowanych procesów
 • Pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony przyjętego modelu opracowywania i wdrażania innowacji
 • Umożliwia zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy / modyfikacji
 • Pomaga określić priorytety w rozwoju działalności innowacyjnej
 • Weryfikuje posiadane zasoby i wskazuje sposoby na poprawę ich wykorzystania
 • Ułatwia optymalizację wydatków związanych z działalności innowacyjną
 • Wskazuje narzędzia, które mogą zostać wykorzystane w działalności innowacyjnej
 • Pozwala porównać prowadzoną działalność z najlepszymi praktykami stosowanymi na rynku
 • Stanowi podstawę do opracowania strategii działania / rozwoju w kolejnych latach