Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office- EPO) opublikował 7 marca raport roczny dotyczący europejskich zgłoszeń patentowych w 2017 roku (Annual Report 2017 - European patent filings).

Polska dokonała w sumie 469 zgłoszeń patentowych. W porównaniu do innych krajów nadal jesteśmy daleko w zestawieniach, ale patrząc na poprzednie lata to jest to znaczący wzrost - bo aż o 14%. Jednocześnie, wzrost ten kontrastuje z dużym spadkiem, który zanotowano w 2016 r. tj. o 27,4%. Najwięcej zgłoszeń patentowych z Polski w 2017 r. zostało dokonanych w obszarach takich jak:

• technologia medyczna (43), • elementy mechaniczne (37), • transport (36).

Należy również zwrócić uwagę na liczbę przyznanych Polsce w 2017 r. patentów. Wskaźnik ten wzrósł o 20% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając tym samym wynik na poziomie 216.

Patrząc na inne kraje, w 2017 r. dokonano w sumie 165 590 zgłoszeń patentowych do EPO, co jest wzrostem o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO pochodzących z Chin, który wyniósł 16,6%. Dzięki temu, Chiny znalazły się w pierwszej piątce najbardziej aktywnych państw dokonujących zgłoszeń patentowych. Poza Chinami należy wymienić jeszcze Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonię i Francję.

Co ciekawe, w przeliczeniu na mln mieszkańców, Szwajcaria osiągnęła najkorzystniejszy przelicznik osiągając 884,3 zgłoszeń patentowych. Na kolejnych pozycjach uplasowała się Holandia z przelicznikiem wynoszącym 412,2 oraz Dania z wynikiem 377,1. Polska w tym zestawieniu znalazła się dopiero na 31 miejscu, osiągając wskaźnik 12,2 zgłoszeń patentowych na mln mieszkańców.

Najwięcej zgłoszeń patentowych pochodziło z obszaru technologii medycznej, komunikacji cyfrowej oraz technologii komputerowej. Największy wzrost liczby zgłoszonych patentów, w stosunku do 2016 roku osiągnęła branża biotechnologiczna, bo aż o 14,5%. Na czele stawki pod względem liczby złożonych zgłoszeń patentowych znalazła się chińska firma – Huawei z wynikiem 2 398 zgłoszeń patentowych. Drugim najbardziej aktywnym podmiotem był koncern Siemens (2 220 zgłoszeń), a kolejnymi LG (2 056 zgłoszeń) oraz Samsung (2 016 zgłoszeń).

Więcej informacji: Welcome to the Annual Report 2017