2020 rok to ostatni rok bieżącej perspektywy finansowej. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z szerokiej palety programów wsparcia oferowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dostępnych także w poprzednich latach. Harmonogram konkursów zaplanowanych na przyszły rok wygląda imponująco - budżet Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to ponad 4,3 mld PLN.

Konkursy zaplanowane w 2020 roku

Najwięcej konkursów odbędzie się w pierwszej połowie roku, w harmonogramie nie zabrakło jednak i takich, których nabory rozpisane zostały aż do 30 grudnia 2020 roku. To oznacza że instytucje udzielające wsparcia przewidują zawieranie umów z Beneficjentami także w 2021 r.

Warto zwrócić uwagę na to, że w harmonogramie PO Inteligentny Rozwój znalazły się zarówno konkursy dla projektów badawczo-rozwojowych jak i inwestycyjno-wdrożeniowych. To dobra wiadomość, ponieważ firmy będą mogły sfinansować zarówno projekty w początkowej fazie, jak również te, które są już na etapie komercjalizacji. Wśród ogłoszonych konkursów nie mogło zabraknąć tych najbardziej popularnych -  Szybkiej Ścieżki, Badań na rynek czy Kredytu na innowacje technologiczne.

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

W harmonogramie przewidziano 11 konkursów w obszarze B+R, w tym najbardziej interesującą przedsiębiorców Szybką Ścieżkę. Podobnie jak w poprzednich latach z możliwości ubiegania się o wsparcie w Szybkiej Ścieżce wyłączeni zostali projektodawcy z woj. mazowieckiego. Rundy konkursowe zostały podzielone między duże firmy i MŚP.

Od 7 lutego do 1 czerwca odbędą się 4 rundy Szybkiej Ścieżki (2 dla dużych i 2 dla MŚP) z całkowitym budżetem wynoszącym 1,2 mld złotych. Jako pierwsze wnioski w konkursie złożą duże przedsiębiorstwa, rundy dla nich przeznaczone zaplanowano do 3 kwietnia. MŚP będą mogły składać wnioski w okresie od 4 kwietnia do 1 czerwca.

W drugiej połowie roku zaplanowano krótki konkurs skierowany zarówno do firm MŚP jak i firm dużych, którego budżet zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Znów o dofinansowanie pierwsze powalczą duże przedsiębiorstwa (3-21 sierpnia), w drugiej kolejności sektor MŚP (22 sierpnia – 14 września). Dziwi fakt, że druga runda zaplanowana została na tak krótki okres, zwłaszcza że przypada w dużej mierze na okres wakacyjny. Szkoda, że NCBR w przeciwieństwie do innych instytucji (choćby BGK) nie zdecydował się zgodnie z wcześniejszą praktyką rozpisać drugiej rundy konkursowej do końca roku.

Wśród pozostałych konkursów z obszaru B+R warte wymieniania są ścieżki tematyczne: innowacyjne nawozy (z terminem naboru do 14 stycznia, budżet 200 mln PLN), urządzenia grzewcze (z terminem naboru do 31 marca, budżet 200 mln PLN) czy też program sektorowy Game Inn (z terminem naboru do 16 marca, budżet 100 mln PLN). Przewidziano też 2 konkursy w ramach projektów aplikacyjnych – pierwszy, z budżetem 150 mln PLN, potrwa od 3 lutego do 3 kwietnia, z kolei szczegóły konkursu lipcowego (1 – 31 lipca) nie są jeszcze znane.

Wsparcie na infrastrukturę B+R

Po raz kolejny przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o finansowanie w ramach konkursu wspierającego centra B+R. Nabór zaplanowano w terminie od 14 kwietnia do 11 maja. Budżet konkursu to 350 mln PLN.

Dotacje na innowacyjne wdrożenia

Konkursów nie zabraknie także w III osi priorytetowej, obejmującej głównie wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. W 2020 roku odbędzie się konkurs Badania na rynek zaplanowany od 25 marca do 23 kwietnia. Podobnie jak w tym roku poza konkursem ogólnym (z budżetem 550 mln PLN) zaplanowano również konkurs dedykowany miastom średnim (150 mln PLN) oraz projektom na rzecz dostępności (50 mln PLN).

Kolejnym wartym uwagi konkursem jest Kredyt na innowacje technologiczne. Na 2020 BGK zaplanował dodatkową rundę konkursową, w ramach której od 24 września do 30 grudnia dostępnych będzie aż 350 mln PLN. Dzięki temu, że do 23 kwietnia potrwa „tegoroczny” nabór, z budżetem w wysokości 350 mln PLN przedsiębiorcy będą mieli możliwość aplikowania o środki z tego konkursu aż przez 6 miesięcy 2020 roku.

Warto wspomnieć także o 300 mln PLN w ramach programu Go to Brand. Firmy z sektora MŚP będą mogły zawalczyć o dotacje w terminie od 11 lutego do 11 marca. Działania firm w zakresie internacjonalizacji dostaną zatem solidną dawkę wsparcia.

Konkursowe nowości

Nowością w harmonogramie POIR jest wdrażany pilotażowo przez PARP program Granty na Eurogranty. Jego celem będzie wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w przygotowaniu ich do udziału w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej. Konkurs będzie trwał niemal cały rok, aż do 12 stycznia 2021 roku. Budżet pilotażu wynosi 5 mln PLN.

Pełen harmonogram POIR dostępny jest na stronie internetowej Portal Funduszy Europejskich