Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej są w znacznie lepszej sytuacji niż firmy z pozostałych regionów. Głównie dlatego, że mają dodatkowe możliwości, aby skorzystać z dotacji na innowacyjne inwestycje. Jednym z nich jest Wdrażanie innowacji przez MŚP (Poddziałanie 1.3.1) w ramach którego możemy wdrożyć nabyte lub własne wyniki prac badawczych i w efekcie wprowadzić do oferty innowacyjne produkty. Innym przykładem jest dwuetapowy Wzór na konkurencję (Działanie 1.4). Wsparcie można uzyskać na realizacje projektów związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej (Etap I) a następnie wdrożenie strategii wzorniczej czyli wprowadzenie wypracowanych w poprzednim etapie rozwiązań. Każdy z tych konkursów ma swoje założenia, kryteria oraz wymogi względem planowanych projektów, dlatego też warto zapoznać się ze szczegółami i wybrać ten, który będzie najlepiej pasował do naszych planów biznesowych.

Szczegóły poniżej

 

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
  • zatrudniające co najmniej 5 pracowników
  • osiągające przychody nie mniejsze niż 600 tys PLN
  • od 6 miesięcy należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego

Instytucja udzielająca wsparcia:

Termin naboru:

 • 29 maja – 31 lipca 2018 r.

Budżet:

 • 150 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN

Maksymalna kwota wsparcia:

 • 7 mln PLN

Poziom wsparcia inwestycyjnego:

 

Kluczowe kryteria oceny:

 • wdrożenie prac badawczo-rozwojowych
 • innowacyjność produktu przynajmniej na rynku krajowym
 • przygotowanie do realizacji (posiadanie zezwoleń)
 • pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
 • wzrost zatrudnienia
 • zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami wspólnymi dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

Koszty kwalifikowane:

 • Inwestycja:
  • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
  • roboty i materiały budowlane ( nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych z jednoczesnym zachowaniem limitu 1 mln PLN razem z nabyciem i leasingiem nieruchomości)
  • wartości niematerialne i prawne (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
 • Wspieranie innowacyjności:
  • uzyskanie walidacji i obrona patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
  • usługi doradcze związane z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję (Etap I; II)

Dla kogo:

 • Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej

Instytucja udzielająca wsparcia:

Termin naboru:

 • Etap I: 12 wrzenia – 19 grudnia 2018 r.
 • Etap II: 1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2018 r. oraz 30 maja 2018 r. – 31 maja 2019 r.

Budżet:

 • Etap I: 5 mln PLN
 • Etap II: 500 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: -

Maksymalna kwota wsparcia:

 • Etap I: 100 tys. PLN
 • Etap II: 3 mln PLN

Poziom wsparcia inwestycyjnego:

Kluczowe kryteria oceny:

 • Etap I:
  • niezbędna wiedza pozwalająca na realizację projektu, sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu oraz determinacja do wdrożenia działań z wynikających z audytu
  • zgodność projektu z zakresem regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej
  • poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu
 • Etap II:
  • wydatki wynikają bezpośrednio z Etapu I
  • rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej
  • przygotowanie do właściwego wdrożenia projektu

Koszty kwalifikowane:

 • Etap I:
  • usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej
 • Etap II:
  • środki trwałe (z wyłączeniem nieruchomości)
  • wartości niematerialne i prawne

Ważne: tylko koszty wynikające bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu, niezbędne do realizacji projektu