Rusza flagowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjne przedsięwzięcia małych i średnich firm. Tym razem równolegle do pierwszego konkursu będzie również konkurs dedykowany branży elektromobilności. Wsparcie o jakie można się ubiegać może wynieść do 20 milionów złotych.

W przypadku konkursu ogólnego będzie można składać projekty mające na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, które wpiszą się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W ramach konkursu dedykowanego elektromobilności, również muszą to być projekty mające na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług ale wpisujące się w jeden z poniższych obszarów:

  • aspekty techniczne specyficzne dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
  • infrastruktura zasilająca do pojazdów elektrycznych i jej integracja z siecią elektroenergetyczną,
  • technologie ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
  • utylizacja i recycling komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą Cradle to Cradle).

W ramach obydwu konkursów, dokonano zmian aby ułatwić wnioskodawcom aplikowanie o środki. Związane są one m.in. z prawami własności przemysłowej, czy też oceną punktową dla kryterium innowacyjności.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie ogólnym pozostaje bez zmian i wynosi 10 mln złotych. W przypadku konkursu dedykowanemu elektromobilności jest to 5 mln złotych.