2022 będzie kolejnym rokiem, w którym w ofercie Agencji Badań Medycznych pojawią się konkursy finansujące projekty w obszarze komercyjnych badań klinicznych. Po pilotażowym naborze skupionym wokół technologii RNA, tym razem głównym obszarem zainteresowania ABM będą wyroby medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, robotyki i telemedycyny.

W drugim półroczu przyszłego roku Agencja planuje uruchomić szereg naborów, których łączny budżet przekroczy 500 mln PLN. Nabory dotyczyć będą projektów obejmujących komercyjne badania kliniczne w następujących obszarach:

 1. Wykorzystania sztucznej inteligencji i big data do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia (całkowity budżet 364,5 mln PLN), w tym:
  1. Rozwiązania pozwalające na centralizację danych o pacjencie, zbieranie i przetwarzanie danych (100 mln PLN)
  2. Narzędzia do zdalnego monitorowania zdrowia, pacjentów, skuteczności, terapii, przewidywania i progresji choroby (150 mln PLN)
  3. Rozwiązania stosowane w diagnostyce i leczeniu pacjenta w zakresie leczenia specjalistycznego i szpitalnego (114,5 mln PLN)
 2. Rozwoju telemedycyny do wykrywania, diagnozowania i leczenia: nowe metody i urządzenia diagnostyczne do zdalnej i nieinwazyjnej diagnostyki pacjenta w obszarze onkologii, chorób metabolicznych oraz chorób krążenia (60 mln PLN)
 3. Rozwoju nowych metod diagnostycznych: nowe metody diagnostyczne zwiększające dokładność i szybkość diagnostyki przy akceptowalnym koszcie rynkowym w zakresie onkologii i chorób zakaźnych (60 mln PLN)
 4. Wyrobów medycznych w leczeniu i rehabilitacji: innowacyjne urządzenia i rozwiązania wspierające leczenie i rehabilitację w obszarach neurologii, kardiologii i pulmonologii (40 mln PLN)

Dodatkowo w ofercie ABM należy spodziewać się uruchomienia w 2022 r. dodatkowych konkursów o charakterze niekomercyjnym, głównie w obszarze:

 1. badań klinicznych oceniających efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych w tym samym wskazaniu (badania typu head-to-head), z budżetem 100 mln PLN. Planowany nabór będzie miał miejsce od lipca do września 2022 r. W wypadku tego konkursu szczegółowe założenia są w opracowaniu, nie określono jeszcze obszarów terapeutycznych, jakie będą podlegać wsparciu.
 2. III edycji programu niekomercyjnych badań klinicznych (dwa konkursy - wiosna i jesień 2022 r.) z łącznym budżetem 200 mln PLN. Wsparciem zostaną objęte projekty m.in. z obszaru geriatrii, chorób zapalnych i chorób cywilizacyjnych.
 3. niekomercyjnych badań epidemiologicznych, których celem będzie w szczególności dostarczenie aktualnych danych epidemiologicznych w obszarach zidentyfikowanych jako priorytetowe w ramach Strategii Rozwoju Badań Epidemiologicznych ABM (budżet w wysokości 100 mln PLN, wartość dofinansowania na projekt do 10 mln PLN, nabór: lipiec – wrzesień 2022 r.)

Oznacza to, że w przyszłym roku ABM rozdysponuje w ramach planowanych konkursów łącznie niemal 1 mld PLN, umacniając się w roli jednej z kluczowych instytucji publicznych odpowiedzialnych za finansowanie działalności B+R.

ABM zasygnalizowała również, że w kolejnych latach (najwcześniej w 2023 r.) można spodziewać się uruchomienia jeszcze szerszej palety instrumentów wsparcia, w tym m.in. w zakresie programu strategicznego dla badań podstawowych.