Horyzont 2020 nie jest taki straszny jak go malują. Dotacje bezpośrednio z Brukseli mogą być bardzo ciekawą alternatywą wobec środków krajowych. Zwłaszcza, gdy prowadzimy firmę w woj. mazowieckim, chcemy wdrażać wyniki naszych prac, albo mamy różnorodne koszty.

Wśród polskich przedsiębiorców program Horyzont 2020 nie jest zbyt popularny. Do tej pory 636 polskich organizacji uzyskało ok. 372 mln euro dofinansowania z Komisji Europejskiej – to 1134 projekty, w tym 202 koordynacje. Udział Polski w dofinansowaniu netto uczestników projektów z 28 krajów Unii Europejskiej stanowi jedynie 1,04%.* A szkoda. Dla niektórych firm dotacje z Horyzontu 2020 mogą być naprawdę ciekawą alternatywą w porównaniu do grantów z Funduszy Strukturalnych, czyli tych organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i programy regionalne. Może tak być w 5 głównych sytuacjach

1. Gdy prowadzimy firmę w woj. mazowieckim

W wyniku wyczerpania tzw. "koperty mazowieckiej",  dziś  firmy prowadzące prace B+R w woj. mazowieckim nie mogą ubiegać się o wsparcie z NCBRu. Nawet jeśli są tylko partnerami w konsorcjach. W Horyzoncie 2020 tego ograniczenia nie ma. Każda firma, bez względu na lokalizację, może starać się o dotację.

2. Gdy przechodzimy od badań do wdrożeń

Większość dotacji z NCBRu oraz programów regionalnych jest przeznaczonych głównie na fazę badań.  Inne jest podejście w Horyzoncie 2020. Tutaj, w instrumencie skierowanym dla sektora MŚP tzw. "SME Instrument" zainteresowanie skupia się na projektach o wysokim poziomie gotowości technologicznej.  Umożliwia to sfinansowanie działań innowacyjnych bliższych etapowi komercjalizacji (demonstracja, testowanie, prototypowanie, pilotowanie, zwiększanie skali, miniatury itp.)

3. Gdy mamy różnorodne koszty

W przeciwieństwie do programów krajowych, w Horyzoncie 2020 Komisja Europejska nie narzuca sztywnych ram i ograniczeń jeśli chodzi o katalog kosztów kwalifikowanych. Zasadniczo muszą się one mieścić w jednej z 4 podstawowych kategorii (koszty personelu, podwykonawstwo, pozostałe koszty bezpośrednie, koszty pośrednie)

4. Gdy mamy zagranicznych partnerów

Zgodnie z prawem w wypadku projektów realizowanych w konsorcjach finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych nie otrzymamy  dotacji na koszty partnerów zagranicznych. W Horyzoncie 2020 tego ograniczenia nie ma.

5. Gdy mamy mniejszy wkład własny

Dotacje z NCBR-u i programów regionalnych pokrywają w fazie rozwojowej maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych (dla małych przedsiębiorstw). W Horyzoncie można liczyć na wyższy poziom wsparcia. W przypadku projektów innowacyjnych (innovation action) grant pokrywa do 70 proc. kosztów, natomiast w przypadku projektów badawczo-rozwojowych (research & innovation actions) nawet do 100 proc. kosztów.

Dla przedsiębiorców przyzwyczajonych do zasad konkursów o dotacje na poziomie krajowym, proces aplikacyjny do Horyzontu 2020 może wydać się trudniejszy. Nie ma w nim takich elementów jak np. instrukcje przygotowania wniosku, kwestie formalne, szczegółowo rozpisane kryteria wyboru. Do tego dochodzi obszerna dokumentacja i wielość konkursów. Już sama umowa grantowa (Annotated Model Grant Agreement), stanowiąca pewnego rodzaju przewodnik dla wnioskodawców, to 150-stronnicowy dokument.

Dodatkowo w Horyzoncie 2020 kryteria oceny są stosunkowo nieostre. Projekty są oceniane w ramach trzech obszarów: doskonałość projektu, wpływ projektu oraz jakość i efektywność wdrożenia. Nie ma tu prostych miar, do których mogą być przyzwyczajeni wnioskodawcy. Nie wystarczy zatem pokazać, że firma zatrudnia 5 doktorów, żeby wykazać, że projekt spełnia określone kryterium.  W dużej mierze to kryteria opisowo-jakościowe, które pozostawiają oceniającym dużą dozę subiektywizmu. Stąd tak ważne jest doświadczenie i wiedza na co zwrócić uwagę, żeby przekonać ekspertów, że twoja aplikacja jest naprawdę dobra.

*Źródło: www.kpk.gov.pl