Horyzont 2020 to program ramowy Unii Europejskiej, który na wiele sposobów wspiera projekty dotyczące badań naukowych i innowacji. Wśród nich jednym z najpopularniejszych (47 000 wniosków złożonych w ciągu 4 lat*) jest Instrument MŚP (SME Instrument). W konkursie można otrzymać dofinansowanie na studium wykonalności (faza 1), demonstracje, pilotaże i badania scale-up (faza 2) oraz wsparcie doradcze (faza 3).

Wskaźnik sukcesu w konkursie Instrument MŚP

Pomimo ogromnego zainteresowania konkursem Instrument MŚP przez przedsiębiorców z UE (w Polsce jego popularność dopiero rośnie), uzyskanie grantu nie jest wcale proste. Dane zebrane z lat 2014-2017 pokazały, że wskaźnik sukcesu dla fazy 1 to 8,0%, a dla fazy 2 – tylko 4,8% złożonych wniosków**. Z jednej strony nie jest to dobra wiadomość, ponieważ ci najwytrwalsi wnioskodawcy muszą ulepszać i poprawiać swój wniosek po kilka razy. Z drugiej natomiast, ze względu na restrykcyjną ocenę, te z firm, które uzyskały dotację, cieszą się prestiżem oraz ogromnym potencjałem na rozwój na rynku międzynarodowym. A zatem – choć trudno, to niewątpliwie warto. O tym dlaczego Horyzont się opłaca, pisaliśmy już tutaj. Poniżej natomiast przedstawiamy trzy kroki na które warto zwrócić uwagę, pisząc wniosek do Instrumentu MŚP lub innego działania w Programie Horyzont 2020.

#1 Siła pierwszego wrażenia

W pierwszej kolejności ekspert oceniający wniosek całą swoją uwagę skupia na streszczeniu, które zwyczajowo nie powinno być dłuższe niż jedna strona. To tutaj szuka informacji o tym, kim jesteście, co robicie na rynku i czym Wasze rozwiązanie wyróżnia się na rynku. Opinia eksperta, którą sobie wyrobi w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu sekund może zaważyć na sukcesie Waszej aplikacji. Dlatego też, choć podsumowanie wniosku najlepiej napisać na samym końcu, zaplanujcie na tę część sporo czasu i zadbajcie o jej wysoką jakość. Dajcie się polubić. Niech ekspert wie, że jesteście wiarygodną firmą, która dysponuje nie tylko pionierskim pomysłem ale również rozsądną strategią, jaka zagwarantuje długą i owocną obecność Waszej firmy na rynku europejskim.

#2 Czy te liczby mogą kłamać?

Chociaż wnioski w Horyzoncie 2020 dzielą się na 3 równie istotne obszary oceny: Excellence, Impact oraz Implementation, to w Instrumencie MŚP największe znaczenie ma model biznesowy. Jasno zdefiniowana misja Waszej firmy, dobrze scharakteryzowane grupy odbiorców, plan na utrzymywanie oraz rozwój relacji z klientami, sieć kontaktów dystrybucyjnych i partnerskich, zabezpieczenia prawne, predykcje kosztów, realne szacunki przychodów – to wszystko będzie przedmiotem oceny eksperta. A jeżeli staracie się o dofinansowanie w ramach I Fazy Instrumentu MSP w wysokości 50 tysięcy euro, aby przeznaczyć je na szeroko pojęte analizy rynku i studium wykonalności (ostatni nabór do 5 września!), to podpowiadamy: budujcie na założeniach. Niech to będzie symulacja przyszłości wiernie odzwierciedlająca rzeczywistość, czyli to, co macie szansę i chcecie osiągnąć za kilka lat.

#3 Ostatnie szlify

Po przejrzeniu przez eksperta kilkunastu bądź kilkudziesięciu wniosków z rzędu, każdy kolejny okazuje się być coraz bardziej podobny do tego poprzedniego. W związku z tym, choć oceniający niejednokrotnie dostrzegają potencjał aplikacji, to nie nadają im rangi tych znakomitych. Aby Wasz wniosek przykuł uwagę eksperta i wyróżnił się na tle innych projektów, zadbajcie o jego stronę wizualną. Niech zidentyfikowany przez Was problem krzyczy czerwienią, a najważniejsze wnioski zostaną uwypuklone. Pochwalcie się swoimi osiągnięciami na zdjęciach. Dzięki temu Wasz wniosek będzie się „lepiej czytał”, a oceniający wyniesie i zapamięta z lektury dokładnie te informacje, które chcieliście mu przekazać.

Ważne terminy w konkursie Instrument MŚP– najbliższy cut-off:

  • 1 faza: do 5 września 2019 r. (ostatni nabór!)
  • 2 faza (EIC Accelerator): do 9 października 2019 r.

* Innovation Kitchen, Horizon 2020 SME Instrument Impact report, 2018 Edition

** J.w.