Część przedsiębiorców może już składać wnioski o subwencje pomocowe w sprawie walki ze skutkami rozpoczynającego się kryzysu wywołanego ogólnopolskim lockdownem w związku z pandemią koronawirusa.

Program pomocy ogłoszony w środę 8 kwietnia 2020 roku przez premiera Morawieckiego zakłada subwencje o wartości 100 miliardów złotych (4,5% PKB). Pomoc ma być częściowo bezzwrotna i spożytkowana na różne cele. Program skupia się przede wszystkim na walce z groźbą eksplozji bezrobocia poprzez utrzymanie zatrudnienia w firmach, ale jego celem jest też umożliwienie firmom szybszej spłaty kredytów czy pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Rodzaje programów zaproponowanych przez Polski Fundusz Rozwoju

Programy zaproponowane przez rząd zostały podzielone na trzy kategorie w zależności od skali działalności beneficjenta. Niezależnie od wielkości wszystkie podmioty ubiegające się o pomoc muszą spełnić następujące wymagania:

 • Spadek przychodów > 25% w wyniku COVID-19 w dowolnym miesiącu po lutym 2020 (m/m lub r/r);
 • Brak postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego;
 • Beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową na terenie Polski i rozliczał podatki przez ostatnie 2 lata na terenie Polski;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019;
 • Niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Tarcza

Finansowa dla MŚP

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Wartość programu 25 mld PLN 50 mld PLN >25 mld PLN
Kryteria formalne
 • 1-9 pracowników;
 • Roczny przychód <= 2 mln EUR;
 • Suma bilansowa <= 2 mln EUR;
 •  10-249 pracowników;
 • Roczny przychód <= 50 mln EUR;
 • Suma bilansowa <= 43 mln EUR;
 • Co najmniej 250 pracowników;
 • Roczny przychód > 50 mln EUR;
 • Suma bilansowa > 43 mln EUR;
 • Utracenie zdolności produkcji lub świadczenia usług,
 • Nieściągalność należności w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • Brak dostępu do pozyskania dodatkowego finansowania kapitałowego lub dłużnego;
 • Uczestnictwo w Programach Sektorowych
Instrument pomocy Subwencje zwrotne PFR, częściowo umarzane Subwencje zwrotne PFR, częściowo umarzane
 • Finansowanie płynnościowe,
 • Finansowanie preferencyjne,
 • Finansowanie inwestycyjne
Wysokość wsparcia Do 324 tys. PLN, w zależności od liczby zatrudnionych i spadku przychodów na skutek COVID-19 (szacowana średnia wartość pomocy 72-96 tys. PLN) Do 3,5 mln PLN, w zależności od wielkości przychodów za 2019 rok i spadku przychodów w związku z COVID-19 (szacowana średnia wartość pomocy 1,9 mln PLN) Opisane w tabeli poniżej

Czas spłaty

3 lata

3 lata

Opisane w tabeli poniżej

Cel programu Pokrycie kosztów działalności gospodarczej
 • Pokrycie kosztów działalności gospodarczej
 •  Przedterminowa spłata kredytów/pożyczek do 25% wartości udzielonego finansowania
Zgodnie z opisem przedstawionym przez przedsiębiorcę
Zasady umorzenia subwencji Umorzenie na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 50% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy
Umorzenie na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży;
 • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy
Zależnie od umowy subwencji
Zakazy Brak informacji Przejęcia przedsiębiorstw Transfery z właścicielami Zależnie od umowy subwencji
Sposób aplikowania o pomoc Formularz w bankowości elektronicznej Formularz w bankowości elektronicznej Formularz na stronie PFR

Aplikacja o pomoc odbędzie się przez Internet

Dużym postępem i ułatwieniem programu w porównaniu do poprzednich propozycji ma być sposób aplikacji o pomoc, która ma odbywać się w 100% elektronicznie.

Mniejsi przedsiębiorcy będą mogli aplikować o pomoc w uproszczony sposób za pomocą wypełnienia prostego formularza udostępnionego przez banki w swoich systemach bankowości internetowej.

Na moment pisania tego wpisu nie powstał jeszcze dokładny opis systemu składania wniosków dla podmiotów mikro i MŚP. Podczas rozmów z Funduszem udało nam się ustalić, że lista współpracujących banków wraz z dokładnym opisem sposobu aplikacji zostanie opublikowana na stronach PFR po Świętach Wielkanocnych.

Ustaliliśmy także, że implementacja techniczna systemu ma być po stronie banków – spodziewamy się więc sytuacji, gdzie jako pierwsi wniosek będą mogli złożyć klienci najsprawniej działających banków.

Duzi przedsiębiorcy już teraz mogą starać się o pomoc

Decyzje o wsparciu dużych przedsiębiorców zostaną podjęte przez PFR w wyniku indywidualnej analizy finansowej. Już teraz mogą oni aplikować o wsparcie za pomocą krótkiego dedykowanego formularza na stronie internetowej stworzonej przez PFR.

Do wypełnienia formularza oprócz standardowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych przedsiębiorca powinien przygotować dane, które rzeczowo i klarownie będą przedstawiać jego sytuację:

 1. Opis sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku epidemii COVID-19;
 2. Wartość wnioskowanej pomocy jako zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał w PLN;
 3. Opis celu spożytkowania finansowania;
 4. Wybór instrumentu finansowego spośród czterech propozycji Funduszu.

Poniżej prezentujemy porównanie programów dla dużych przedsiębiorców:

Finansowanie płynnościowe

Finansowanie preferencyjne

Finansowanie kapitałowe na zasadach rynkowych

Finansowanie kapitałowe na zasadach pomocowych

Wartość pomocy Do 1 mld PLN Do 750 mln PLN, zależnie od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia Do 1 mld PLN Do 1 mld PLN
Czas spłaty 2 lata + opcja przedłużenia o 1 rok 3 lata Nie dotyczy Nie dotyczy
Cel pomocy Utrzymanie płynności przedsiębiorstwa, dokapitalizowanie kapitału obrotowego Utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, inwestycje Utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, inwestycje
Forma pomocy Pożyczki lub obligacje Pożyczka na preferencyjnych warunkach Objęcie udziałów lub akcji na zasadach rynkowych Objęcie udziałów lub akcji na zasadach pomocy publicznej

Biorąc pod uwagę ograniczoną całkowitą wartość programu pomocy dla dużych przedsiębiorstw i wysokie wartości jednorazowego wsparcia spodziewamy się, że zarówno odpowiednio wypełniony wniosek jak i szybkość działania będą kluczowe przy uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy. Czy oferowana wysokość programu będzie wystarczająca pozostaje pytaniem otwartym.

Linki do opisów programów pomocowych

Poniżej znajdują się linki do stron PFR zawierające na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące proponowanych programów:

Dla mikrofirm:

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Dla MŚP:

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Dla dużych przedsiębiorstw (zawiera link do wniosku pomocowego):

Źródła: