W czym możemy Ci pomóc

Ciekawe przypadki

Akceleracja innowacji

Naszym zadaniem była identyfikacja zewnętrznych nowych rozwiązań produktowych, procesowych oraz nowych modeli biznesowych. W ramach usługi przygotowaliśmy kompleksowy plan akceleracji pomysłów od start-upów, obejmujący:

 • identyfikację głównych potrzeb korporacji w celu ustalenia obszarów tematycznych i kryteriów doboru podmiotów do współpracy,
 • benchmarking programów akceleracyjnych na rynku i analiza SWOT dwóch modeli działania (akcelerator wewnętrzny i współpraca z akceleratorem zewnętrznym),
 • wsparcie w procesie ustalenia budżetu programu,
 • budowę zespołu projektowego,
 • określenie ramowego harmonogramu i planu działań akceleracyjnych,
 • pomoc w określeniu planu komunikacji i promocji programu,
 • wsparcie prawne w przygotowaniu umów współpracy pomiędzy korporacją a start-upem, uwzględniającą kwestię dostępu do praw własności intelektualnej.

Innowacje pracownicze

Naszym zadaniem było wdrożenie programu innowacji pracowniczych, aby w pełni wykorzystać potencjał pomysłów pochodzących od pracowników. Usługa objęła stworzenie kompleksowego programu innowacji wewnętrznych, m.in.

 • identyfikację głównych potrzeb organizacji zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju oraz megatrendami obowiązującymi w branży,
 • przegląd potencjalnych kampanii innowacji wewnętrznych i dobór najbardziej odpowiednich pod względem potrzeb firmy,
 • wsparcie przy opracowaniu harmonogramu kampanii, zgodnie z dostępnym budżetem,
 • wdrożenie narzędzia IT umożliwiającego realizację kampanii innowacji w trybie online,
 • wsparcie operacyjne na etapie przygotowania i realizacji poszczególnych kampanii innowacji.

Zarządzanie IP

Zadaniem, które otrzymaliśmy od klienta było przeanalizowanie strategii ochrony technologii lidera w branży w celach porównawczych i opracowania strategii działania dla klienta. W ramach usługi przeprowadziliśmy benchmarking portfolio patentowego, analizę rynku, konkurencji oraz trendów. Przygotowane analizy pomogły w podjęciu strategicznych decyzji takich jak m.in.: wejście na nowe rynki w ujęciu geograficznym, wejście na nowe rynki w ujęciu przedmiotowym, nabycie gotowych technologii, nabycie licencji etc.

Zobacz więcej

Warto z nami współpracować

Kompleksowo doradzamy i pomagamy naszym klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych, uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe, czy też związane z własnością intelektualną.

Jesteśmy akredytowanym doradcą w zakresie usług o charakterze technologicznym na rzecz firm z sektora MŚP w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”.

Dzięki połączeniu naszego doświadczenia z oprogramowaniem do zarządzania innowacjami od HYPE Innovation stworzyliśmy usługę, która jest unikalna w skali kraju.

Subskrybuj blogi