W czym możemy Ci pomóc

Innovation Box. Mechanizm działania. Przegląd aktualnych rozwiązań w Europie. Wydanie II zaktualizowane.

Aktualizacja raportu na temat Innovation Box, który eksperci Crido przygotowali pod patronatem Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.

Pobierz raport

Ciekawe przypadki

Akceleracja innowacji

Naszym zadaniem była identyfikacja zewnętrznych nowych rozwiązań produktowych, procesowych oraz nowych modeli biznesowych. W ramach usługi przygotowaliśmy kompleksowy plan akceleracji pomysłów od start-upów, obejmujący:

 • identyfikację głównych potrzeb korporacji w celu ustalenia obszarów tematycznych i kryteriów doboru podmiotów do współpracy,
 • benchmarking programów akceleracyjnych na rynku i analiza SWOT dwóch modeli działania (akcelerator wewnętrzny i współpraca z akceleratorem zewnętrznym),
 • wsparcie w procesie ustalenia budżetu programu,
 • budowę zespołu projektowego,
 • określenie ramowego harmonogramu i planu działań akceleracyjnych,
 • pomoc w określeniu planu komunikacji i promocji programu,
 • wsparcie prawne w przygotowaniu umów współpracy pomiędzy korporacją a start-upem, uwzględniającą kwestię dostępu do praw własności intelektualnej.

Innowacje pracownicze

Naszym zadaniem było wdrożenie programu innowacji pracowniczych, aby w pełni wykorzystać potencjał pomysłów pochodzących od pracowników. Usługa objęła stworzenie kompleksowego programu innowacji wewnętrznych, m.in.

 • identyfikację głównych potrzeb organizacji zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju oraz megatrendami obowiązującymi w branży,
 • przegląd potencjalnych kampanii innowacji wewnętrznych i dobór najbardziej odpowiednich pod względem potrzeb firmy,
 • wsparcie przy opracowaniu harmonogramu kampanii, zgodnie z dostępnym budżetem,
 • wdrożenie narzędzia IT umożliwiającego realizację kampanii innowacji w trybie online,
 • wsparcie operacyjne na etapie przygotowania i realizacji poszczególnych kampanii innowacji.

Zarządzanie IP

Zadaniem, które otrzymaliśmy od klienta było przeanalizowanie strategii ochrony technologii lidera w branży w celach porównawczych i opracowania strategii działania dla klienta. W ramach usługi przeprowadziliśmy benchmarking portfolio patentowego, analizę rynku, konkurencji oraz trendów. Przygotowane analizy pomogły w podjęciu strategicznych decyzji takich jak m.in.: wejście na nowe rynki w ujęciu geograficznym, wejście na nowe rynki w ujęciu przedmiotowym, nabycie gotowych technologii, nabycie licencji etc.

Zobacz więcej

Warto z nami współpracować

Kompleksowo doradzamy i pomagamy naszym klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych, uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe, czy też związane z własnością intelektualną.

Jesteśmy akredytowanym doradcą w zakresie usług o charakterze technologicznym na rzecz firm z sektora MŚP w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”.

Dzięki połączeniu naszego doświadczenia z oprogramowaniem do zarządzania innowacjami od HYPE Innovation stworzyliśmy usługę, która jest unikalna w skali kraju.

Subskrybuj blogi